نوشته‌هایی با برچسب "اس فاز سنگین 92"

اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری دوم

“معرفت” یه زمانی لباس رفاقت بود !!!. الان “منفعت” جاشو گرفته…. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. بی معرفت نیستم. ولـــــــــــی. مــزاحـم آدمــی که مشـغـول فــرامــوش کــردن منه. نــــمـــــیـــشــــم. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. بسلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت اماکسی ندارن. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. علم بهتر است یا ثروت؟. باور کن هیچکدام. فقط. ذره ای معرفت. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. حقیقت گم نشده,. تکه تکه شده به اسم معرفت,.

اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری دوم

“معرفت” یه زمانی لباس رفاقت بود !!!. الان “منفعت” جاشو گرفته…. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. بی معرفت نیستم. ولـــــــــــی. مــزاحـم آدمــی که مشـغـول فــرامــوش کــردن منه. نــــمـــــیـــشــــم. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. بسلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت اماکسی ندارن. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. علم بهتر است یا ثروت؟. باور کن هیچکدام. فقط. ذره ای معرفت. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. حقیقت گم نشده,. تکه تکه شده به اسم معرفت,.

اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری اول

اخــلاقم گــَنـده. لَبــام نمــیخـَنـده. یـه ادم تخسم. رک بگم ﻣـَﻦ یه آدمﺳگـــِـ ﺍﺧـــﻼﻕ ﻭﺣﺸــــــﯽ ﺍمـ. کـه دِل از زنـدگـی کَــنده. خــداا !!!!!. دنیـات واســه آدمــات!!!. بــگــو جــَهــنــمت چـَنـده ؟→ ❂ ✘. » ------------------ «. نـه فـــــــــازم غـــــمــــه. نـه bf/gf کــــــمـــــــه!!!. اینـــم خـــاصـــیتــــه منــــــه. اونکه لیـــاقت داره مــ ـ ـ ـالــ ـ ـ ـه منه. » ------------------ «. ✔✔✔✔ اگه مخاطب خاص نداریم دلیلش اینه که خودمون خاصیم. بعلههه. » ------------------ «. اینجـانب ✘Single✘ میبـاشـم. هرگــونه✘ زِرِ ✘اضــافـى پیـگـرد

اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی اس ام اس سنگین و فاز بالای با معنی

اس ام اس سنگین. SMS Sangin. •. •. •. آنان که کهن شدند و آنان که نوند. هریک به مراد خویش لختی بدوند. این کهنه جهان به کس نماند جاوید. رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. حکیم عمر خیام. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. در زندگی محتاج یک چیزم :. خنده های مادرم …. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. آغوش پدرم می گفت که. گرمای خورشید افسانه است !. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. آدم ها از آن چیزی که از نزدیک می بینید دورترند !. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. عاقبت همه‌ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت. ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم !. •. •. •. SMS S

اس ام اس فاز سنگین و زیبا اس ام اس فاز سنگین و زیبا

اس ام اس سنگین. SMS Sangin. •. •. •. برای حرفی که میزنی فکر کن. چون دلی که بشکند صدایش را نمیفهمی. ولی نفرینش به زمین می اندازدت. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. من بدهکار توام ای مادر. همه جانی که به من بخشیدی. لحظاتی که برای امن من جنگیدی. و بدهکار توام عمرت را. روزهایی که ز من رنجیدی. اشک ها دزدیدی و به من خندیدی. من بدهکار توام ای مادر. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. این روزا از هر دستی که بدی. از همون دست بدهکار میشی !. •. •. •. SMS Sangin. •. •. •. آرام بر گونه هایم میلغزد تاوانِ بی فکری های دیروز. کاش بیهوده نمی تاختم !. •. •. •. SMS Sangin

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار خرداد 93 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار خرداد 93 -سری اول

امروز نشستم غم فردا خوردم. در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم. مانند تو در عشق دو رو باید بود. من چوب همین صداقتم را خوردم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﭘﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ. ﻫﺮﻃﻮﺭ ﺑﭽﺮﺧﯽ ، بکشی ، ﺗﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ. ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭﺵ ﺑﮕﺮﺩ ؛ ﺩﻭﺭﺵ ﻧﺰﻥ …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیگار بکش ؛. بغض کن ؛. گریه کن ؛. دق کن !. ولی با آدم بی ارزش درد و دل نکن …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعضی ها بیشتر از دو ریال ن

اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول

این قآنونِ زندگی مــَــنه. بـودے ، نــوش. نـَبودی ، فــَــرآموش . - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√. چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. هه! :|. در مــوردم نــظر "نَــده". چــون ایــن روزا حـــالــم "بَــده". !. خَــشِـن بـشـم "بَـــــــــد" مـیـــبـیــنی. بــهتـــره "نــزدیـکـ" نـشـیـنی. !. ســنگــیـنهـ "هـضـــم مَــن" بــرات. "بِــکـش کـــنـآر" مِـــرســی فَــداتـ. !. اولویت "غـــــرورمـــــه". چــون "هَـــمـه ی وجــودَمـه". !. مـــن ایــــن

اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول

این قآنونِ زندگی مــَــنه. بـودے ، نــوش. نـَبودی ، فــَــرآموش . - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√. چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. هه! :|. در مــوردم نــظر "نَــده". چــون ایــن روزا حـــالــم "بَــده". !. خَــشِـن بـشـم "بَـــــــــد" مـیـــبـیــنی. بــهتـــره "نــزدیـکـ" نـشـیـنی. !. ســنگــیـنهـ "هـضـــم مَــن" بــرات. "بِــکـش کـــنـآر" مِـــرســی فَــداتـ. !. اولویت "غـــــرورمـــــه". چــون "هَـــمـه ی وجــودَمـه". !. مـــن ایــــن

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار خرداد 93 -سری سوم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار خرداد 93 -سری سوم

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺭﯼ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ. ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻒ ﮐﻔﺸﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﯽ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻓﺮﺷﻦ !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این روزا از هر دستی که بدی. از همون دست بدهکار میشی !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آرام بر گونه هایم میلغزد تاوانِ بی فکری های دیروز. کاش بیهوده نمی تاختم !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهم نیست متولد دهه پنجاه یا دهه شصت یا دهه هفتاد باشی. مهم اینه که “انسان” باشی !. . . . . .

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری دوم

به بَعــــضیآم بــــاس گُـــــفّ: عــه؟!!مُخآطَب خآص شُمآس؟؟وَلی فعلآ که سوژه خَنـــده مآس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یه جور رنگ عوض کنید که آفتاب پرست ازتون تو دادگاه حمایت از حیوانات بخاطر نقض قانون کپی رایت شکایت نکنه!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دنیای من پر شده از دوستانم. دوستانی با دوستی به سبک خاله خرسه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من بسوختن عادت دارم کبریت رابنداز و برو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری چهارم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری چهارم

به جای پاک کردن اشک هایتان. آنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید !. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. سقوط. تاوان پریدن با بعضی هاست …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. به بعضیا باید گفت :. عزیزم من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که. نخواستم تو روت بالا بیارم. اینو بفهم !. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. هرکی ازم سراغت رو می گیره نمی گم وجود نداری. میگم وجودش رو نداشتی …. - - - --- - - - --- - - - -

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری سوم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری سوم

حوّایت می شدم. اگر سیبِ سرخی داشتی. حیف «آدم» نیستی . . !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امروز نشستم غم فردا خوردم. در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم. مانند تو در عشق دو رو باید بود. من چوب همین صداقتم را خوردم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو بگو طلاس …. وقتی از چشم افتاد قاطی آشغالاس…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به بعضیام باید گفت :. زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفتــــی .

اس ام اس های فاز سنگین خیانت آبان 92 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین خیانت آبان 92 -سری اول

خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،. فرود دشنه ، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ،. هرگز تبرئه ای نیست ، آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد . . . -------- --------- --------- -------- --------- --------. اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست !. ( شکسپیر ). -------- --------- --------- -------- --------- --------. چرا فکر می کنی اون بهـت خیانت کـرده ؟!. این تویی کـه بـا انتخاب کـردن و دوست داشتن کسـی که لیاقـتتو نداره به خودت خـیانت کردی . .

اس ام اس های فاز سنگین خیانت آبان 92 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین خیانت آبان 92 -سری اول

خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،. فرود دشنه ، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ،. هرگز تبرئه ای نیست ، آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد . . . -------- --------- --------- -------- --------- --------. اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست !. ( شکسپیر ). -------- --------- --------- -------- --------- --------. چرا فکر می کنی اون بهـت خیانت کـرده ؟!. این تویی کـه بـا انتخاب کـردن و دوست داشتن کسـی که لیاقـتتو نداره به خودت خـیانت کردی . .

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری دوم

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند. معنی کور شدن را گره ها می فهند. سخت بالا بروی ساده بیایی پایین. قصه تلخ مرا سرسره ها می فهمند. یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن. چشم ها بیشتراز حنجره ها می فهمند. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. آدمی که غرق شود قطعا می میرد. چه در دریــــــــــــــا. چه در رویــــــــــــــا. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. از عاشـقانه های دروغی ات سیــر شدم. کـمی واقعی محــبت می کنـی ؟. هر چنــد گزنده باشـَد. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. خواستم هرچه را که بوی تو می داد بسوزانم

اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری دوم

درستـــــــــــــــــه ما خوبــــــــــــــ. ✘نیستیـــــــــــم✘. ولــﮯ مثل بعضیا. لجن تو جوب نیستیمـــــــ !!!. » ------------------ «. ↺عـــــــزیــــــزم↻. ⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ. ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت. ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝. ↶آررره. » ------------------ «. ☜شنیدے میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟. ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚. ��گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتَن��. » ------------------ «. ﻣﻦ ﺳَـــــــــﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐـــــــــــﺮﻭﺭ.

اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری دوم اس ام اس های فاز سنگین و مغرورانه مرداد 93 -سری دوم

درستـــــــــــــــــه ما خوبــــــــــــــ. ✘نیستیـــــــــــم✘. ولــﮯ مثل بعضیا. لجن تو جوب نیستیمـــــــ !!!. » ------------------ «. ↺عـــــــزیــــــزم↻. ⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ. ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت. ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝. ↶آررره. » ------------------ «. ☜شنیدے میگن عَلَف باس ب دھن بزی شیرین بیاد؟. ♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚. ��گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتَن��. » ------------------ «. ﻣﻦ ﺳَـــــــــﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻐـــــــــــﺮﻭﺭ.

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری پنجم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری پنجم

روزی فکر می کردم هدیه ای هستی از طرف خدا. اما امروز فهمیدم تقاص اشتباهاتم بودی. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. کاش انسان ها همانقدر که از ارتفاع می ترسیدند. کمی هم از پستی هراس داشتند. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی. اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی. به همین راحتی …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. حسرت چیزی نیست که من بخورم. حسرت اون چیزیه که به دلت می ذارم …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. دنیا مثل شهربازی شده. جایزه بازی با آدما یه عروسک دیگس !.

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار فروردین 93 -سری اول

سرت گرم است ، مزاحمت نمى شوم. اما بدان حرارت سرگرمى هایت مرا مى سوزاند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد. وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارزان تـر از آنچــه فکــرش را بکنی بــــــودی ؛. امـــا بــرای مــن . گـــــران تمــام شــــدی!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوستم!. پیراهنم را بزن بالا…. کمرم را دیدی؟. نترس چیزی نیست…!. اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چ

اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری اول

سعی کنین همیشه اینجوری باشین :. ترس. ♥]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0. غرور. ♥]██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %15. حرص. ♥]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25. کینه. ♥]█████▒▒▒▒▒▒▒ %35. سادگی. ♥]███████▒▒▒▒▒ %65. مهربونی. ♥]████████▒▒▒▒ %75. خودباوری. ♥]█████████▒▒▒ %85. معرفت. ♥]████████████ %100. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. من اگرمخترع بودم یه قرص. معرفت ولیاقت. واسه یکسری ازادمامیساختم!. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. من اگه مخترع بودم یه دستگاه معرفت سنج اختراع میکردم تا قبل از اینکه بخوام با کسی آشنا شم اول معرفتش اندازه می گرفتم. - - -

اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین معرفت و بی معرفتی شهریور 93 -سری اول

سعی کنین همیشه اینجوری باشین :. ترس. ♥]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0. غرور. ♥]██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %15. حرص. ♥]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25. کینه. ♥]█████▒▒▒▒▒▒▒ %35. سادگی. ♥]███████▒▒▒▒▒ %65. مهربونی. ♥]████████▒▒▒▒ %75. خودباوری. ♥]█████████▒▒▒ %85. معرفت. ♥]████████████ %100. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. من اگرمخترع بودم یه قرص. معرفت ولیاقت. واسه یکسری ازادمامیساختم!. - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - ---. من اگه مخترع بودم یه دستگاه معرفت سنج اختراع میکردم تا قبل از اینکه بخوام با کسی آشنا شم اول معرفتش اندازه می گرفتم. - - -

اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری دوم اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری دوم

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ. ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری. نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی . ✘. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن. مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. دُرسته هیچے نیستَم. وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه. بـــــے بـــــے چیه؟. آس و شاهِشَم آد

اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری دوم اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری دوم

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ. ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری. نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی . ✘. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن. مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم. - - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -. دُرسته هیچے نیستَم. وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه. بـــــے بـــــے چیه؟. آس و شاهِشَم آد

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری اول اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری اول

غم مخور معشوق اگر امروز و فردا می کند. شیر دوراندیش با آهو مدارا می کند …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدم هــا. عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی. و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی است …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم. سنگ قبر احساس ندارد. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را. بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کند. اما اعتماد

اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری سوم اس ام اس های فاز سنگین و تیکه دار اسفند 92 -سری سوم

گذشت…. گذشت آن زمان هایی که مردم همدیگر را دور میزدند. حالا از روی هم رد می شوند!. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. گاهی لال می شود ادم. حرف دارد اما کلمه ندارد. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. آدم وقتی می تونه به مثل ” گشتم نبود نگرد نیست ”. ایمان بیاره که دنبال یه دوست خوب و صادق باشه. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. آدمایی که عشقشونو مثل کانال تلوزیون عوض میکنن. آخرش باید بشینن برفک تماشا کنن …. - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - -. گره بزن ازین گره های کور. که بختِ مرا به روزهای شوم بی تق

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه