نوشته‌هایی با برچسب "اس ام اس دل شکستن"

اس ام اس دل شکستن اس ام اس دل شکستن

ز کویت رفتم و الماس طاقت بر شکستم // برو با یار خود بنشین که من بارِ سفر بستم. که بعد رفتنم جانا هزار افسوس خواهی خورد/// فلانی یار خوبی بود و من ،قدرش ندانستم. $$$اس ام اس دل شکستن$$$. گرچه دوست نمیخرد ما را به ریالی. ولی نفروشم تار مویش به جهانی. $$$اس ام اس دل شکستن$$$. وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم. چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت. $$$اس ام اس دل شکستن$$$. فکر میکردم که برام یه رفیق و همدمی. تو کویر آرزو باران رحمتی. به گمونم آخر عاشقای عالمی. بذار راحتت کنم >>> فکر میکردم آدمی. $$$اس ام اس دل شکستن$$$.

اس ام اس خیانت و دل شکستن اس ام اس خیانت و دل شکستن

هر دومون خیانت کردیم. من شب ها با گریه می خوابیدم. و تو با غریبه!. دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست. و شروع کرد به شمردن: یک…دو… سه …چهار…. دخترک رفت پنهان شود. آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی می کند. برّه شد و با گرگ رفت. پسرک قصه هنوز می شمارد. کلمات هم بازیچهء من و تو شده اند. من برایِ تو می نویسم. تو برایِ او می خوانی. دیوانه نبودند آنهایی که با. گالیله مخالفت کردند . رد پای تــــو را دیدند. که برنگشت. گفتند: زمین گرد نیست!!!. آهای اوستا کریم!!!! رُخــصت؟؟؟؟ اوستا میخوام بگم هیچکدوم از آدمات بِه خودت نرفتن!!!! آهای مـشتی!!!!!

اس ام اس خیانت و دل شکستن اس ام اس خیانت و دل شکستن

هر دومون خیانت کردیم. من شب ها با گریه می خوابیدم. و تو با غریبه!. دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست. و شروع کرد به شمردن: یک…دو… سه …چهار…. دخترک رفت پنهان شود. آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی می کند. برّه شد و با گرگ رفت. پسرک قصه هنوز می شمارد. کلمات هم بازیچهء من و تو شده اند. من برایِ تو می نویسم. تو برایِ او می خوانی. دیوانه نبودند آنهایی که با. گالیله مخالفت کردند . رد پای تــــو را دیدند. که برنگشت. گفتند: زمین گرد نیست!!!. آهای اوستا کریم!!!! رُخــصت؟؟؟؟ اوستا میخوام بگم هیچکدوم از آدمات بِه خودت نرفتن!!!! آهای مـشتی!!!!!

اس ام اس دل شکستن (2) اس ام اس دل شکستن (2)

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن. در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن. هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود. لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . . ***************اس ام اس دل شکستن***************. تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد. یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . . ***************اس ام اس دل شکستن***************. احساس سوختن به تماشا نمی شود. آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . . ***************اس ام اس دل شکستن***************. این دلی که شکستی مال من نبود. خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد. خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه