نوشته‌هایی با برچسب "ارزشمند ترین کلمات"

ارزشمند ترین کلمات ارزشمند ترین کلمات

اس ام اس فلسفی جهانی‌ها. ♦ سازنده ترین کلمه” گذشت” است… آن را تمرین کن. ♦ پر معنی ترین کلمه” ما” است…آن را بکار ببند. ♦ عمیق ترین کلمه “عشق” است… به آن ارج بنه. ♦ بی رحم ترین کلمه” تنفر” است…از بین ببرش. ♦ سرکش ترین کلمه” هوس” است…بآ آن بازی نکن. ♦ خود خواهانه ترین کلمه” من” است…از ان حذر کن. ♦ ناپایدارترین کلمه “خشم” است…ان را فرو ببر. ♦ بازدارترین کلمه “ترس”است…با آن مقابله کن. ♦ با نشاط ترین کلمه “کار”است… به آن بپرداز. ♦ پوچ ترین کلمه “طمع”است… آن را بکش. ♦ سازنده ترین کلمه “صبر”است… برای داشتنش دعا کن. ♦ روشن ترین کلمه “امید” است… به آن ام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه