اس ام اس فصلها

جدیدترین اس ام اس زمستونی

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوستداری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ! ------------------------------------------------------------------------------------------------. الا ای برف!چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟بر این دنیا که هر جایشرد پا از خبیثی استمبار ای برف!تو روح آسمان همراه خود داریتو پیوندی میان عشق و پروازیتو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏هاتو که فصل سپیدی را سرآغازیمبار ای برف! ------------------------------------------------------------------------------------------------ امسال زمستون خیلی قشنگه چون با تو آغاز میشه ب

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه