اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی سری یک

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را. می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را. **********. دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام . امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم . **********. قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند. !!!. **********. چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم / میرم تا در غبار غم فراموشت. کنم. سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را / ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم. **********. تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی / مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی. **********. روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه