اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه تازه SMS Asheghaneh

اس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehیکی را دوست دارم که میدانم او دیگر برایم یکی نیستاو برایم یک دنیاست اس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehصحبت از فاصله نیستصحبت از مهر و وفاستشاید این فاصله هامحک عاطفه هاستاس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehعشق با هم صعود کردن نیستعشق در وقت سقوط با هم بودن استاس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehبعضی آدما هستن که وقتی گرفتارشون میشیدیگه از آزادی بدت میاد !اس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehزندگی زیباستیعنی از همان روز که تو تمام زندگی ام شدیاس ام اس عاشقانه تازهSMS Asheghanehنفسم !تو را از من بگیرند ، می میرم …ا

ادامه مطلب ...
اس ام اس عاشقانه با معنی ناب SMS Asheghaneh

اس ام اس عاشقانه با معنی نابSMS Asheghanehحکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن استحضور خاطراتت در وجود من اس ام اس عاشقانه با معنی نابSMS Asheghanehمثل آسمــــان می مانیدوستتـــ دارم اما نمیتـــوانم داشـــته باشمتــــاس ام اس عاشقانه با معنی نابSMS Asheghanehیه وقتایی لازمه یکی کنارت باشهکاری نکنه‌ و حرفی نزنهفقط باشهاس ام اس عاشقانه با معنی نابSMS Asheghanehوقتـﮯ مرا بغل مـﮯکنـﮯچنان جاذبه‌ﮮ آغوشت به جاذبه‌ﮮ زمین غلبـه مـﮯکنـدکـه روحـم بـه پـرواز درمــﮯآیـداس ام اس عاشقانه با معنی نابSMS Asheghanehببــــــــــار بــــــــارانمـــــــــــــن ســـــــ

ادامه مطلب ...
اس ام اس عاشقانه با احساس SMS Asheghaneh

اس ام اس عاشقانه با احساسSMS Asheghanehگاهی به سرم می زندبزنم زیر همه چیزاما سر که کاره ای نیستاین دل است که فرمانروایی می کند اس ام اس عاشقانه با احساسSMS Asheghanehخیلی وقت است فراموش کرده امکدامیک را سخت تر می کشم ؟رنــــج !انتظار !یا نفس رااس ام اس عاشقانه با احساسSMS Asheghanehایستاده ام تنها پشت میله های خاطرات دیروزاین جا انگشت هایم را می شمارمیک دو سهودست های تو در هم فرو رفته اندتو غزل را مشت مشت به حراج گذاشتیکه مهربانی ات را ثابت کنیولی نفهمیدی که من آن سوی خیابان انتظارت را می کشمتو بی وقفه فریاد کشیدیو من دیگر آزارت نمی دهمزین پس ق

ادامه مطلب ...
اس ام اس عاشقانه بهمن 92

خسته میشه!. کسی که جسم و روحش باهم اختلاف سنی داشته باشه!. جدیدترین اس ام اس عاشقانه بهمن 92هواشناسی انگار نمیداند. یک گوشه ی شهر هرشب بارانیست. اس عاشقانه من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن!. من خودم هستم وآن حس غریب که به صدعشق وهوس می ارزد. پیامک عاشقانه بهمن 92خوشبختی یعنی. قلبی را نشکنی. دلی را نرنجانی. آبرویی را نریزی. ودیگران ازتو آسیبی نبینند. حالا برو ببین چقد خوشبختی!. جدیدترین پیامک عاشقانه بهمن 92مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت درهوایم پراکنده ای. ومن بی هوا ناگهان خیسم ازتو. اس ام اس جدید درغمگین ترین لحظات زندگی ام ش

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه