اس ام اس طعنه دار

اس ام اس تیکه دار جدید و با معنی SMS Significant

اس ام اس تیکه دار جدید و با معنیSMS Significantبه جای پاک کردن اشک هایتانآنهایی که باعث گریه تان می شوند را پاک کنید ! اس ام اس تیکه دار جدید و با معنیSMS Significantاز تنها بودنم راضی نیستماما خوشحالم که با خیلی ها نیستماس ام اس تیکه دار جدید و با معنیSMS Significantسقوطتاوان پریدن با بعضی هاست …اس ام اس تیکه دار جدید و با معنیSMS Significantبه بعضیا باید گفت :عزیزم من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنیاس ام اس تیکه دار جدید و با معنیSMS Significantاگه تو روت خندیدم به خاطر این بود کهنخواستم تو روت بالا بیارماینو بفهم !اس ام اس تی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه