اس ام اس سلام

اس ام اس سلامتی رفیق و دوست SMS BeSalamaTi

اس ام اس سلامتی رفیق و دوستSMS BeSalamaTiسلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیدهاومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟ اسمتو بنویس بقیش با من!ولی حیف بیدار شدم بقیه خوابمو ندیدم اس ام اس سلامتی رفیق و دوستSMS BeSalamaTiسلامتی کسایی کهبه پای هم پیر شدن ولی از هم سیر نشدناس ام اس سلامتی رفیق و دوستSMS BeSalamaTiبه سلامتی ملخهمین جوری الکی !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستSMS BeSalamaTiبه سلامتی میخی کههرچی تو سرش زدن خم نشد !اس ام اس سلامتی رفیق و دوستSMS BeSalamaTiبه سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودنبدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پا

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه