اس ام اس دوست

اس ام اس دوست داشتنی SMS Dooset Dashtani

اس ام اس دوست داشتنیSMS Dooset Dashtaniمن از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبحسرودیم نم نم ، تو را دوست دارم اس ام اس دوست داشتنیSMS Dooset Dashtaniخیلی دوستت دارم ، ده تا !مثل روزهای کودکی مان !عمیق ، پاک و بسیــار …اس ام اس دوست داشتنیSMS Dooset Dashtaniتا زمانیکه به عمق واقعی انسانها پی نبرده ایدوستشان نداشته باشزیرا عمیق ترین زخمها زخم خنجر کسی استکه با تمام وجود دوستش داشتیاس ام اس دوست داشتنیSMS Dooset Dashtaniاگر دوست داشتن ِ تورا فریاد بزنمتاب نمی آورد این کوه ِ مقابل!اس ام اس دوست داشتنیSM

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه