اس ام اس دلتنگی

پیامک دلتنگی برای دوست SMS DelTangi

پیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiدلتنگی یعنیفاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود ! پیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiدلتنگی مثل کوفتگی تصادفهاولش بدنت گرمه حالیت نیستولی یه دفعه دردش شروع میشهو تازه می فهمی چی به سرت اومده !پیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiکاش به جای دلم گلویم تنگ می شدهوا نمی رسید و خلاص …پیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiخدایا این روزها کمی مرا تلاوت کنشاید ختم شد جز هزارم دلتنگی امپیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiدلتنگ روزهایی هستم کهمعنای خداحافظ تا فردا بودپیامک دلتنگی برای دوستSMS DelTangiهمه چیز با تو شروع شداما هیچ

ادامه مطلب ...
پیامک های دلتنگی عاشقانه SMS DelTangi

پیامک های دلتنگی عاشقانهSMS DelTangiای کاش روزهای دلتنگی من هممثل دوست داشتن های تو کوتاه می شد پیامک های دلتنگی عاشقانهSMS DelTangiآن چیزی که تنگ شده دل است برای تو و جهان استبرای من جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی تا آدم گاهی آنجا جان بدهدمثلا آغوش تو جان می دهد برای جان دادن …پیامک های دلتنگی عاشقانهSMS DelTangiچقدر دلتنگ حضورت هستمکاش تصویرت نفس می کشیدپیامک های دلتنگی عاشقانهSMS DelTangiنم کشیده ام بر دیوار اتاقبس که لحظه های دور بودنت راقطره هایی از باران دلتنگی باریده ام روی آن به یادگارپیامک های دلتنگی عاشقانهSMS DelTangiدلتنگی حس

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه