اس ام اس خنده دار عاشقانه

استاتوس غمگین عاشقانه جدید SMS Ghamgin

استاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamginدرخت دلتنگ تبر شدوقتی پرنده ها سیم های برق رابه شاخه هایش ترجیح دادند استاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamginدلم ساعتی می خواهدکه مانده باشد روی ساعت های با تو بودناستاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamginهمیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض استاما این بار موجب مرگ می شود ترک عادت با تو بودن !استاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamginمجنون همیشه مرد نیستگاهی مجنون دخترکی تنهاست که زمانی لیلی کسی بوده !استاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamginفقط غروب جمعه نیست که دلگیر استکافیست دلت گیر باشداستاتوس غمگین عاشقانه جدیدSMS Ghamgi

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه