داشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار گفتم چه طعمی بگیرم ؟ داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر فک و فامیله معتاده داریم


فک فامیل داریم
Fak Famil Darimداشتم می رفتم بیرون مامانم گفت خمیر دندون تموم شده یکی سر راه بخر بیار

گفتم چه طعمی بگیرم ؟

داداشم از تو اتاق داد میزنه : دو سیب نعناع بگیر

فک و فامیله معتاده داریم
 

 

فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
با دختر خالم رفته بودیم بیرون

هم دانشگاهیش که با هم قول و قرار ازدواج گذاشتن  ما رو دید

اومد جلو گفت : این پسره کیه؟

دختر خالم هم اومد تریپ شاخی و دفاع از من بیاد گفت :

هر خری که هست به تو چه؟

فک و فامیله مدافعه داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
لباس پوشیدم که برم باشگاه

مامانم میگه الان کجا میری هوا سرده سرما می خوری

برو حیاطو جارو کن

فک و فامیله فرصت طلبه داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
مامان بزرگم زنگ زده بود به داداشم که سربازه

شماره رو گرفته بود هی می گفت :

ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی می گی ننه گوشام سنگینه

ننه صدات واضح نمیاد  صدای نوارتو کم کن

کنجکاو شدم ببینم چه خبره  گوشی رو ازش گرفتم

دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف می زنه

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
بابام زده پس کلم بهش می گم چرا می زنی؟

می گه می خوام جنبت بره بالا

دو دقیقه بعد دوباره زد

با حالت عصبی میگ م چرا دوباره می زنی؟

می گه دیدی بی جنبه ای ؟

فک و فامیل داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
گل در اومد از حموم سنبل در اومد از حموم

آواز پدرم بعد از در اومدن از حموم

من :|

حموم :|

لیف :|

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
داییم رفته خواستگاری چشمش دختر کوچیکه رو گرفته

خانواده عروس گفتن تا بزرگه نره کوچیکه رو نمی دیم

دایی ما هم گفت خیالی نیست بزرگه رو می بریم

فک و فامیله داغونی داریمفک فامیل داریم
Fak Famil Darim
دختر عمه ام با یه پسری آشنا شده واسه اینکه اعتماد خانواده اش رو جلب کنه

اومد آمار همه دخترای فامیل رو گذاشت کفت دست مامانش

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
ساعت 12 ظهر مامانم زنگ زده به داداشم که  11 ساله

که چند کیلو میوه بخر مهمون داریم

داداشم گفته : من نمی تونم مدرسه دخترا الان تعطیل می شه

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
می گم مامان گرسنمه می گه چی دوست داری؟

من : چی داریم؟

مامانم : هیچی!فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
مامان بزرگم به عموم می گه با همین دختره که همش دنبالته عروسى کن

عموم گفت این دختره اهل عروسى نیست

مامان بزرگم می گه : آخى چه  دختر مظلومی عروسى هم نمی خواد

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
بابام وقتی باهام کار داره صدام نمی کنه مودم رو خاموش می کنهفک فامیل داریم
Fak Famil Darim
لحظاتی پس از اتمام صبحانه در خانه ما صدای آواز مامان از آشپزخونه

به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو می شینم هیچ کوفتیم درست نمی کنم

فک و فامیله داریم؟فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
مامانم خواب دیده ماشینش پنچر شده

تونی بلر اومده واسش پنچر گیری کرده :|فک فامیل داریم
Fak Famil Darim
خالم می خواد پسرش رو بخوابونه توی اتاق من

یهو پسره می زنه زیر گریه که من عروسکم رو خونه جا گذاشتم

خالم برگشته می گه قربونت برم گریه نکن به ممد می گم بیاد بجای عروسکت پیشت بخواب

حالا عروسکش چیه ؟ خـره شرکهفک فامیل داریم
Fak Famil Darim
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه