به آنانی که ما را در نیمه ی راه. سرگشته و حیران رها کردند. و تنها گذاشتند :. از شما خواهش می کنم. به راه خودتان ادامه دهید. و پشت سرتان را نگاه نکنید. به رفتن خود وفادار باشید. تا ما هم برای فراموشی. وفادار بمانیم. محمود درویش. هر کس گمشده ای دارد ،. و خدا گمشده ای داشت. هر کسی دو تاست ،. و خدا یکی بود. و یکی چگونه می توانست باشد ؟. هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست. و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت. برای همین انسان را آفرید. دکتر علی شریعتی. هر انسانی دارنده ی آن سرزمینی است که با ...


سخنان درجه یک آموزنده و گرانبها از بزرگان جهان

به آنانی که ما را در نیمه ی راه

سرگشته و حیران رها کردند

و تنها گذاشتند :

از شما خواهش می کنم

به راه خودتان ادامه دهید

و پشت سرتان را نگاه نکنید

به رفتن خود وفادار باشید

تا ما هم برای فراموشی

وفادار بمانیم

محمود درویش

.

.

.

هر کس گمشده ای دارد ،

و خدا گمشده ای داشت

هر کسی دو تاست ،

و خدا یکی بود

و یکی چگونه می توانست باشد ؟

هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست

و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت. برای همین انسان را آفرید

دکتر علی شریعتی

.

.

.

هر انسانی دارنده ی آن سرزمینی است که با چشمِ رویا می بیند

فلورانس اسکاول شین

.

.

.

از نقطه ای به بعد، بازگشتی در کار نیست،

این همان نقطه ای ست که باید به آن رسید

کافکا

.

.

.

موفقیت در این نیست چه چیزی در پیش رو داریم،

موفقیت این است چه چیزی پشت سر می گذاریم

کریس ماسگرو

.

.

.

محبت خرجی ندارد،

در حالی که همه چیز را خریداری می کند

نیکولا شامفو

.

.

.

گذشت و فداکاری را از انسان های قوی انتظار داشته باش،

چون انسان های ضعیف به واسطه ضعفشان پرخاشگرند!

لئو بوسگالیا

.

.

.

گاهی برای برنده شدن،

دست به کارهایی میزنیم که با ارزشهای درونی ما ناسازگار است

در این موارد، بازنده ی اصلی ما هستیم

آنتونی رابینز

.

.

.

آدم ها

آنگونه که هستند احساس میشوند

و آنگونه که احساس میشوند هستند

دکتر علی شریعتی

.

.

.

وقتی ذهن انسان به افکار جدیدی دست می یابد

وارد ساختن زندگی جدیدی میشود و این نامش موفقیت است

وین دایر

.

.

.

همیشه کسانی هستند

که در نهایت دلتنگی

نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم

بدترین اتفاق شاید همین باشد …

ایلهان برک

.

.

.

ضربه آخر سنگتراش که سنگی را میشکند

نتیجه هزاران ضربه قبلی است که بر سنگ وارد کرده ،

مداومت راز پیروزی ست

آنتونی رابینز

.

.

.

حرف حق در شما موثر خواهد بود، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید

فرانکلین

.

.

.

این روشنی هدف است که به شما نیرو می بخشد

آنتونی رابینز

.

.

.

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت

این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر

دکتر علی شریعتی

.

.

.

ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنند

ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎﻧﻪ می سازند

ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ می روند

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ حرف می زنند…

ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺟﻤﻊ می کنند . ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ می کنند

براستی ﮐﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ !

ژان پل سارتر

*********

منبع: سه علی سه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه