سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی و عرفانی جهانی‌ها

آگ ماندینو

تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید صرف نظر از اینکه کارتان چیست

این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

آلفونس کار

دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

فردریش نیچه

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارد بزرگ

نامداری بی نیک نامی به پشیزی نمی ارزد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ویلیام تن

زناشویی عبارتست از سه هفته آشنایی سه ماه عاشقی سه سال جنگ و سی سال تحمل

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

والتر

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد آزاد است

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارد بزرگ

قهرمان های آدم های کوچک همانند آنها زود گذرند

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

باب هاپ

زنان تحصیل کرده همسران خوبی از آب در می آیند

زیرا برای اینکه توضیح بدهند که چرا غذا شور یا بی مزه شده است کلمات بیشتری در اختیار دارند

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

جبران خلیل جبران

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارسطاطالیس

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد

چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد !

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اراد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

چارلز مورگان

هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد

من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

بزرگمهر

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

فردریش نیچه :

از آنچه با عظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت

و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارد بزرگ :

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

لئوبوسکالیا :

عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم

عشق متعهد است مردم عهد شکن

عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

جبران خلیل جبران :

چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است

روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

شوپنهاور :

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟

تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارد بزرگ :

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس

از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

فوئر باخ :

انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

بزرگمهر :

از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان

گرچه در این راه رنجها کشی

مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

نصیحه الملوک :

خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید

خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

وین دایر :

اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند

مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

اس ام اس فلسفی

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

وین دایر :

تو جدا از دیگران نیستی

قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

آلن لاکیس :

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

شوپنهاور :

جمال اگرچه مایۀ شرافت است

ولی مقرون به هزاران شر و آفت است

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

ارد بزرگ :

دوستی که نومیدنامه می خواند

همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

بزرگمهر :

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند

خشم و تیزی مایه رنج و بلاست

آهسته رو از عیب جوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد

سخنان بزرگان, سخنان حکیمانه

منبع:نمکستان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه