باور کن !. این را با تمام وجودت باور کن؛ که:. آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !. حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری. کـه مـی بینـى ،. بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . . گارسیا مارکز. اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !. خدا تقصیری ندارد. این روزها. همه باران های دنیا. در دل ما آدم ها می بارد . . . تو را هر لحظه به خاطر می آورم. بی هیچ بهانه ای. شاید دوست داش ...


دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

باور کن !

این را با تمام وجودت باور کن؛ که:

آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری

کـه مـی بینـى ،

بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . .

گارسیا مارکز

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . .

ولی اگر در سرنوشتت نباشد حتی در کوچه بن بست هم به همدیگر نمی رسید !

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

خدا تقصیری ندارد

این روزها

همه باران های دنیا

در دل ما آدم ها می بارد . . .

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

تو را هر لحظه به خاطر می آورم

بی هیچ بهانه ای

شاید دوست داشتن همین باشد . . .

بیژن جلالی

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

دلم . . .

یک عشق می خواهد

و یک نفر که بشود دوستش داشت

همین !

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

دلتنگ ها بهتر مى دانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه ست تا آدمى

به شب پناه ببرد . . .

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

هر انسانی یک بار برای رسیدن

به یک نفر دیر می کند

و پس از آن برای رسیدن به

کسانِ دیگر، عجله ای نمی کند !

یاشار کمال

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

ای کاش پیش از اینکه

کسی را کاملا از دست دهیم

می توانستیم تمام ِ عشق مان را

بر او فریاد بزنیم . . .

جمال ثریا

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

عاشق نشدی

وگرنه می فهمیدی پاییز همان بهار است که عاشق شده است . . .

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

یادت باشد

به خوابم که آمدى

بیدارم کنى ببوسمت !

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

از تمام بودنی ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،

اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی

یکی را دوست داشته باشی !

آنا گاوالدا

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

آسمان را دوست دارم

زیرا تنها سقفی ست

که زیر آن

با تو زیسته ام . . .

.

.

.

دل نوشته هایی ناب و خواندنی از جنس غم و اندوه +تصاویر

فصل عوض می شود

جای آلو را خرمالو می گیرد

جای دلتنگی را دلتنگی . . .

منبع:سه علی سه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه