جوک خنده دار 1394

جوک خنده دار 1394

جوک خنده دار 1394,جوک

جوک خنده دار 1394

ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ
ﮔﻢ ﻧﺸﯿﻢ…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی امروزی ﭼﺠﻮﺭﯼ
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻧﻨﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ

جوک خنده دار 1394,جوک

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ��ﺬﺭﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ
ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ،
ﻧﺬﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ !
ﻣﻨﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺍﺭﻡ !!
ﺩﺧﺘﺮ ﭼﺸﺎﺵ ﮔﺮﺩ ﺷﺪ ﺩﺍﺵ ﺍﺯ ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺰﺩ
ﮔﻔﺖ : ﺧﻮﺏ ﭼﯿﻪ؟
ﻣﻨﻢ ﯾﮑﻢ ﻣﮑﺚ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻏﺰﻩ !
.
.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻓﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮﺩ . ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻢ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ ﺑﻮﺩ !
ﺑﯿﺸﺮﻓﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻥ صهیونیستا

جوک خنده دار 1394,جوک

ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﻪ ﺭﻓﯿﻘﺸﻮ ﮔﺮﺩﻥﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻮﺑﻪﺩﺍﺭﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺭﺍﺑﮕﻮ ……….: ﮔﻔﺖ ﺏ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺑﮕﯿﺪ ﭘﺪﺭ ﺳﮓ ﺑﯿﺎﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻦ، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﻢ ﻣﯿﮑﻨﻦ ..

جوک خنده دار 1394,جوک

مورد داشتیم دختره رفته دندانپزشکی، دکتر دندوناشوه معاینه کرده گفته
باید عکس بگیرم تا مشخص شه دندونتون چشه.
قسم به این مکان مقدس
برگشته گفته
باید اول برم آرایشگاه آمادگیشو ندارم عکس بگیرم.
دندونپزشکه بعد ازاون رفت تو کار ختنه

جوک خنده دار 1394,جوک

شانس یه بار در خونه رو میزنه، ولی بدشانسی با شلوار کردی میشینه تو خونه میگه خب امشب چی میخوریم؟

جوک خنده دار 1394,جوک

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﺎﺵ ۱۰۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ …
ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻮ ﺩﻫﺎﺕ !
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﮔﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ
ﺍﻻﻥ ﺗﻮ ﭼﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻣﻮ
ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﻫـــﻌﯽ ﺧﺪﺍ

جوک خنده دار 1394,جوک

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﭼﯿﺰﻩ !
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺷﻮﻥ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ
ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ

جوک خنده دار 1394,جوک

مجری: فامیل دور چرا ببعی رو گذاشتی رو سرت!؟
فامیل: آقای مجری امروز یه دکتره تو ماهواره میگفت اگه پشکل گوسفند بمالین رو سرتون موهاتون دوباره درمیاد
ببعی: دَدی انقد حرف نزن تمرکزم بهم میریزه!
فامیل: سیرداغ ببینم! 2ساعته داری تلاش میکنی هنوز موفق نشدی! من از بچگی آرزوم بوده مو داشته باشم،تو آخرش گند میزنی به آرمانهای من!
ببعی: دستشوییم نمیاد…
فامیل: به آبشار فکر کن…نه نه اون مال یه چیز دیگه س…به وضعیت اقتصادیمون فکر کن! ولی فقط به وضع ده یازده سال پیش فکر کنی ها،میترسم اگه به جلوتر فکر کنی کل هیکلم مو دربیاره!
مجری: آخه آدم واس خوشگلی هر کاری میکنه؟ واقعاٌ عقل هم چیز به درد بخوریه!
فامیل: نه آقای مجری…تو این دوره زمونه ای که مردم عقلشون به چشمشونه پشکل بیشتر به درد آدم میخوره!

جوک خنده دار 1394,جوک

دختره اس ام اس داده: دلم برات تنگ شده، کجایی عزیزم
منم حوصلشو نداشتم جواب بدم اس دادم : الکی گفتم تو دادگاهم
گفت عکستو بفرس ببینم اگه راس میگی
گفتم : عزیزم اینجا گوشی ممنوعه دم در تحویلش دادم
پیام داده: آره راس میگی یادم نبود، باشه عزیزم هر وقت تحویلش گرفتی بهم بگو نگران نشم
.
.
.
خیلی دختر خوبیه، خدارو شکر مغز نداره هم من راحتم هم خودش

جوک خنده دار 1394,جوک

ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻪ ﻛﻪ:
ﺩﺍﺭﻱ ﺯﻳﺮِ ﺑﺎﺭِ ﻣﺸﻜﻼﺗﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﺸﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺮﻭ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﻜﺮ ﻛﻦ ﺳﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﻜﺮ ﻛﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻱ
ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻱ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺪﺍﺭﻭﺷﻜﺮ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ !!

جوک خنده دار 1394,جوک

تو جاده شمال داشتم می رفتم،
یه دفعه یه گاو پرید وسط جاده،
زدم رو ترمز و خیلی شاکی دستمو گذاشتم رو بوق،
دیدم همینجوری وایساده تو جاده داره نیگا می کنه،
اومدم پیاده شم
گاوه یه نگاه به من کرد،
یه نگاه به تابلوی محل عبور حیوانات،
بعد یه سری تکون داد و رفت!

اصن داغونم کرد.

جوک خنده دار 1394,جوک

ﺣﺎﺝ ﺍﻗﺎﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻔﺖ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ
ﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﺯﻧﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩ !
ﺍﻗﺎﯾﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ .ﭘﭻ ﭘﭻ
ﮐﺮﺩﻥ . …
ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺝ ﺍﻗﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﻠﻪ … ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺪﻡ !
ﻫﻤﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﻠﯿﻬﺎ ﺍﺷﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ….
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﯾﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺐ ﺭﻓﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪ ﻋﯿﺎﻟﺶ ﺗﻮ
ﺁﺷﭙﺰ ﺧﻭﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻗﯿﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ :
ﻋﯿﺎﻝ !! ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺁﻏﻮﺵ ﺯﻧﯽ
ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻡ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻧﺒﻮﺩ !
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍﻻﻥ ﭼﻪ ﺯﺭﯼ ﺯﺩﯼ ﺗﻮﻭﻭﻭ !!!! ؟ ……..
ﻭ ﻣﺮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﺭﻓﺖ .
ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ
ﻫﻮﺵ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ !!

جوک خنده دار 1394,جوک

طرف به بچش میگه اگه فردا امتحان مردود بشی نه من نه تو . . . !
فردا بچشو تو کوچه میبینه میگه امتحان چه خبر؟!
بچش میگه : ببخشید شما؟!

دختره 12 سالشه اومده تو سایت دکتر زیبایی کامنت گذاشته : چطوری میتونم بدون عمل لبامو برجسته کنم؟
مامانش اومده زیرش نوشته:
چند بار که با دمپایی ابری بزنم تو دهنت برجسته میشه

جوک خنده دار 1394,جوک

دخترهمسایمون 8سالشه
اومده میگه :
شماره ایرانسلمو تو گوشیت save کن داشته باشی!!!
خندیدم گفتم :
من ایرانسل قبول نمیکنم!!
اومد لپمو کشید گفت :
بچه خوووووووشگل!
مام ثابتمونو به هرکسی نمیدیم!!!!!!!!!! :|

جوک خنده دار 1394,جوک

دقت کردین پسرها و دخترها وقتی با هم خوبن به هم میگن
دیونه
غلط کردی
بیشور
خل و چل
وقتی باهم بد میشن :
شما خودت فرمودی
نخیر آقای محترم
هر طور میلتونه خانم

جوک خنده دار 1394,جوک

همچنین ببینید

منبع : jokestan

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه