ﻣـــﺮﺩ ﺑﺎﺱ ﻣــــﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ…. ﺣﺮﻓﺎﺵ ﻭ ﻗﻮﻻﺵ “ﻣــــﺮﺩﻭﻧﻪ ” ﺑﺎﺷﻪ. ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺭﻭ ﮐﻪ ° ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ° ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ!. ﻣﮕﻪ ﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍ؟؟. ﺳﯿﺒﯿﻼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ بدید ﻋﻤﻮ ببینه!!!. *. *. *. *. آیا میدانستید یک قطره اشک ۳ سال از عمر انسان کم میکند؟؟. از خودم دراوردم. کپی کن بابا کی به کیه؟؟. *. *. *. *. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ یکی از بستگان. ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ. کنار ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ. ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ!؟. ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ شبا میاد اینجا می خوابه اومدم بیدارش کنم بریم خونه. والااااااا دنبال شوهر میگردن. نمیدونن چجوری سر صحبتو باز ...


جمله های کوتاه طنز شاد

ﻣـــﺮﺩ ﺑﺎﺱ ﻣــــﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ…

ﺣﺮﻓﺎﺵ ﻭ ﻗﻮﻻﺵ “ﻣــــﺮﺩﻭﻧﻪ ” ﺑﺎﺷﻪ

ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺭﻭ ﮐﻪ ° ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ° ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ!

ﻣﮕﻪ ﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍ؟؟

ﺳﯿﺒﯿﻼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ بدید ﻋﻤﻮ ببینه!!!

*

*

*

*

آیا میدانستید یک قطره اشک ۳ سال از عمر انسان کم میکند؟؟

از خودم دراوردم

کپی کن بابا کی به کیه؟؟

*

*

*

*

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ یکی از بستگان

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ

کنار ﻗﺒﺮ ﺑﻐﻠﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ!؟

ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ شبا میاد اینجا می خوابه اومدم بیدارش کنم بریم خونه

والااااااا دنبال شوهر میگردن

نمیدونن چجوری سر صحبتو باز کنن ..

*

*

*

*

ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ دخترم

ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺷﺪ، ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ

ﺍﻻﻥ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ sms ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﻩ

خدایا نمیشد کمتر خلق میکردی ولی با کیفیت تر

*

*

*

*

حکیمی را گفتند: تعدادی از اعضای سایت همانند بوقند!!

حکیم بر آشفت که:

حاشا و کلا, این تهمتی نارواست….

گر بوق را فشاری وارد آید, صدایش به در آید, اما اینان را نه!

*

*

*

*

پنج ثانیه چشماتو ببند..

بستی؟؟

تاریکی رو دیدی؟؟

دنیای همتون بی من همینه

*

*

*

*

میدونین افغانیها برا چی فوتبال بازی نمیکنن

چون هر کجا خط کشی ببینن شروع میکنن ب کندن

*

*

*

*

ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:

ﻣﻼ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻻﻏﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ

ﻣﻼ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ!

*

*

*

*

امير تتلو نوشته يک كارى كنيم فرج امام زمان نزديک بشه!

يكى كامنت گذاشته تو خودت يكى از نشانه هاى ظهورى

*

*

*

*

ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮔﯿﺮﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ

ﺣﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ …

“فیزیکدان شیرازی”

*

*

*

*

ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺭﻭ كه ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ؟؟

ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﺱ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻮﺱ، ﺳﯿﺮﻭﺱ، نيمبوس …

ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺍﺑﺮﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩ.........ﻮﺱ!

ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﺑﺒﺎﺭﻩ …..

*

*

*

*

‪‬. ‘ ۱۲ ‘ .

۹ __/ ۳

‘ . ۶ . ‘

۳۳ میلیارد ثانیه به شب یلدا‎ ‎مانده یادتووووون باشه که من اولین بیکاری بودم که بهتون

تبریک گفتم

دکترم رفتم،گفته فعلا بی خطرم, نگران نباشین!

*

*

*

*

ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﻪ ﮐﻪ…

ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎﺭﻡ، ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺳﻢ…! تازه خسته ام میشم…

*

*

*

*

جک روانشناسی:

پیر زنی رفت داروخانه تا برای درد مفاصلش دارو بخره.

داروخانه چی بهش گفت:

خوشگل خانم امر بفرمایید

پیرزنه فوری کمرشو راست کرد گفت:

رژ لب میخواستم عزیزم.

این است قدرت کلمات

پس بایکدیگر با انرژی مثبت صحبت کنیم

*

*

*

*

مورد داشتیم، پسره از شوخی های دوستاش فیلم گرفته فرستاده تلوزیون

به عنوان بهترین مستند حیات وحش انتخاب شده!

*

*

*

*

شوهره با زنش دعواش میشه از خونه میزنه بیرون….

بعد یکساعت تلفن میزنه به زنش….

زنش: بله؟…چته؟

شوهر:…می دونی الان کجام..؟؟

زنش:…کجا ول میگردی…خبر مرگت.

شوهر :طلا فروشیه تو خیابون امام یادته که از یه جفت النگو خوشت اومده بود..؟؟؟

زنش:آره عزیزم..آره عشقم ….آره زندگیم…یادمه..

شوهر :دوتا مغازه اینورترش دارم قلیون میکشم

*

*

*

*

اگه احساس می کنید خیلی تنها هستید ...

همین الان چراغ های خونه رو خاموش کنید ،

جلوی تلویزیون روی مبل بنشینید ،

و یه فیلم ترسناک بزارید.

بعدش فکر می کنید یکی کنارتونه ،

یکی توی آشپزخونه راه میره ،

یه چند نفری هم توی حیاطن ،

کلا از تنهایی در میاین.

*

*

*

*

قصه گفتن مامان شیرازی…

او كفترو بود قبلا برت تعریف کردم که عاشقونه پر میزد بری بچاش لونه ميساخ….يادته..؟

گربو خوردش!

حالا بخواب ننه!

*

*

*

*

شیرازیا حتی دعواشونم با خواب شروع میشه

رفتم خوابیدم تو خِرِش

*

*

*

*

منبع: اس ام اس کده

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه