جملات قصار بزرگان سری 29


جملات قصار بزرگان سری 29 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

*****

هم مغز در سرت داری، هم پا در کفش هایت!

می توانی خودت را سمتِ هر راهی که

دوست داری هدایت کنی...!

دکتر سیــوس

........

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست ...

نیکی پاسخ نیکی است ،و بدی سزای بدی ...

نتیجه زندگی ما ،حاصل اعمال ماست ...!

زرتشت

...

هرگز در میان موجودات مخلوقی که

برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود.

این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان.

ویکتورهوگو

..........

آنقدر مُــدارا کردم که دیگر مُــدارا عـادتـم شده ،

وقتی خیـــلی نــــرم شـــدی ،

همه تـــو را خــم می کنند...!

سیمین دانشور

..........

مگر می شود در یک نقطه ماند ؟

مگر می توان ؟

تا کی و تا چند می توانی چون سگی کتک خورده درون ِ لانه ات کز کنی ؟

در این دنیای بزرگ ،

جایی هم آخر برای تو هست.

راهی هم آخر برای تو هست.

درِ زندگانی را که گِل نگرفته اند !

محمــود دولـت آبــادی

...........

بنابرایـن مـا بایـد بسیـار متواضـع باشیـم ، ایـن دومیـن نکتـه اســت ،

دیگـر اینکـه نبـاید مدعـی دانستـن باشیـم در حالـی کـه

چیـزی نمـی دانیـم و ایـن سومیـن نکتـه اســت .

کــــارل پــــــوپر

.........

دردی بزرگـتر از یـادِ روزگـارِ خوشـی

در دورانِ تیـره روزی نیسـت .

دانتــه آلیگــــیری

.........

مـن در زندگیـم حتـی یـک روز هـم کـار نکـرده ام

آنچـه انجـام داده ام ، تفـریح بـوده اسـت .

تومـــاس ادیســــون

...........

ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ می ستایم ﮐﻪ...

ﺍﺯ ﺑﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺳﺎﺧﺘﻪ ﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ.

فریدریش ﻧﯿﭽﻪ

...........

شاید سخت ترین رابطه این باشد

که دو انسان مغرور عاشق هم باشند ...

میکل آنجلو آنتونیونی

..........

ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯽ .

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

آرتور شوپنهاور

......

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی،

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند !!

ژان پل سارتر

.....

مسئلـه بزرگـی کـه بایـد " عمـلا " حـل کـرد :

آیـا مـی تـوان خوشـبخت و تنهـا بــود ؟

آلبــــــر کــــــامو

.......

و ایـن جهـان پـر از صـدای حـرکت پاهـای مـردمی سـت ،

کـه همچـنان کـه تـو را مـی بوسـند ،

در ذهـن خـود طـناب دار تـو را مـی بافنـد ...

فــــروغ فرخــــزاد

.........

اهمـیت یـک مـرد از دشـمنانش معـلوم میشـه نـه از دوسـتانش !

آل پاچـــینو

........

دنیایی که انسان ناگزیر باشد برای اثبات ناچیزترین حقوق خویش،

تا حد مرگ سرود بخواند، دنیای بسیار زشتی است؛

دنیایی وارونه با مفاهیم وارونه...!

احمد شاملو

.........

برخی از آدمها که خیلی معمولی بنظر می آیند

احتمالا آدمهای دیوانه ای هستند که...

سعی می کنند معمولی بنظر بی آیند!

رودی دویل

...........

آدم ها، بیشتر از هر چیزِ دیگری

نیاز دارند به ترمیم، تجدید، احیا، تصحیح و از گِرو آزاد شدن.

هیچ کس را دور نندازید..

آندری هِپبورن

............

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه