جملات قصار بزرگان سری 24


جملات قصار بزرگان سری 24 - تصویر 1

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد

کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم !

مــــیلان کــــوندرا

.........

راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم

همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه...

انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!

وودی آلــن

.....

همیشه به قلبت بگو که ترس از رنـــج

از خــــودِ رنـــج بـدتــر است.

تاریکترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است...!

پائولو کوئیلو

....

تمام بدبختی های آدم از همین جاست که

وقتی زیادی افسرده و دلتنگ است

حتی نمی تواند فکر بکند.

جی دی سلینجر

........

من دوست داشتنی ام، اما زیبا نیستم

من گناه می کنم اما شیطان نیستم

من خوب هستم

ولی فرشته نیستم.

مرلین مونرو

.....

مرا هزار امید است

و هر هزار تویی ...

سیمین بهبهانی

.......

وقتی کوچک بودم

فکر میکردم آدمها چقدر بزرگند و ترس برم میداشت ...

بزرگ که شدم دیدم بعضی آدما چقــــــدر کوچکند

و بیشتر ترسیدم

آلفرد هیچکاک

.......

یک مرد برای عاشق شدن

به یک لحظه نیاز دارد

برای فراموش کردن

به یک عمر !!

نزار قبانی

....

دارندگان قلبهای پاک هیچ گاه راحتی و خوشی را به خود نخواهند دید.

زیرا خوشی و راحتی خود را فدای پیشرفت و ترقی دیگران کرده اند.

ژان دلا برویر

......

باورها و ارزش ها، بهترین راهنما و مشاور زندگی شما هستند

آنتونی رابینز

.....

آدم با اصوات می تواند مردم را به راه کج یا راه درست هدایت کند

زیرا کسی به فکر انکار صدا نمی افتد.

نیچه

..

برای هدایت مردم، پشت سرشان حرکت کن.

لائوتسه

....

به یقین بر این باورم که پول نمی تواند کاروان بشری را به سوی پیشرفت هدایت کند

حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر برای این مقصود باشد.

آلبرت انیشتین

......

جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود، راه نشان می دهد.

رالف والدو امرسون

.........

من از هیچ مکتبی پیروی نمی کنم

از هیچ استادی چاپلوسی نمی کنم...

دیوانه ای هستم که قایقم را خود هدایت می کنم.

گوته

..........

منبع: برترین ها

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه