fun187_www.jahaniha.com_

عیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم>>> انتونی رابینز

jadid-sms-bin

اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

منشا همه بیماریها در ف��ر است>>> ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.>>>انتونی رابیتز

jadid-sms-bin

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند>>> مارک فیشر

jadid-sms-bin

وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

قانون زندگی , قانون باور است.>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

نبوغ در سادگی نهفته است>>>مونزارت

jadid-sms-bin

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند.>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

باور به طور خود بخود به اجرا در میاید>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود.>>>انتونی رابینز

jadid-sms-bin

جملات زیبا | جملات انرژی بخش فقط در سایت جهانی ها

www.jahaniha.com

jadid-sms-bin

به ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند.>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

زندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند >>> انتونی رابینز

jadid-sms-bin

آرزوهی هر فرد موجب شکل گرفتن و بقای افکار او میشود>>>هراکلیتوس

jadid-sms-bin

اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود.>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.>>>مارک فیشر

jadid-sms-bin

ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و میتواند شما را درمان کند.>>>ژوزف مورفی

jadid-sms-bin

منبع : بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه