fun227_www.jahaniha.com_

چه بسا اشخاصى که تنها با صداى کلنگ گورکن، از خواب بیدار مى‏شوند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

هنرمند کسى است که اشگ دیگران را به لبخند شادى تبدیل کند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

مال، از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

مال اگر صرف نیکوکارى نشود، باید با زحمت جمع کرد و با حسرت گذاشت و رفت.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

بخیل، براى ثروت خود نگهبان است و براى وارث، انباردار.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

اگر پول را خداى خود کنى، همیشه اسیرى و اگر بنده خودسازى همیشه امیرى.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

گورستان، خواندنى‏ترین دفتر خاطرات و مـؤثرترین کتابِ پند است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

بهترین ذخیره فردا، کار نیک امروز است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

نیکوکار، زنده جاویدان است، اگرچه در کوى خاموشانش جاى دهند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

سخاوت در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

احساساتم نه خوبند و نه بد اما به خاطر اینکه مال من هستند اهمیت دارند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

گاهی باید قبل از برطرف شدن نقص‌های خودمان، نقص‌هایمان را بپذیریم.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

از آهسته رشد کردن نترس، از هنوز راکد ماندن بترس.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

باید زندگی‌‌هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر کند زیرا ممکن نیست به یک روش زندگی کنیم و به صورت دیگری دعا کنیم.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

انسان‌ها با تغییر نگر‌ش‌های درونی ذهنشان می‌توانند جنبه‌های بیرونی زندگی‌شان را تغییر دهند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

اگر دوست داشته شوید، عشق می‌ورزید و دوست‌داشتنی می‌شوید.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

به درون‌تان بروید، در بزنید و از قلبتان بپرسید چه می‌داند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

هرگاه خداوند به شما موهبتی می‌دهد آن را با دست تشکر بپذیرید.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

تا زمانی که توقف نکردید مهم نیست چقدر آهسته پیش می‌روید.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

خودتان را پیدا نمی‌کنید تا اینکه با واقعیت مواجه شوید.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

سایر افراد را آن طور که هستند می‌پذیرم. اکنون خشم کمتری دارم.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

کشف اینکه تنها بودن چقدر می‌تواند عدم تنهایی و دلتنگی باشد چه شگفتی دوست‌داشتنی است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

نمی‌توانیم بگوییم که در ترکیب پیچیده زندگی چه چیزی برایمان روی می‌دهد. اما می‌توانیم تصمیم بگیریم چه چیزی در درون‌مان روی می‌دهد، چگونه از آن استفاده کنیم، با آن چه کار کنیم و آن و این اصل شناخت است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

اگر کسی بخواهد خودش را بشناسد خانه مجللی دارد که با ارزش و اعتبار روزهای زندگی‌اش می‌تواند در آن خانه سکنی گزیند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

تدریجا یاد گرفتم «کاشکی»های من تحقق نخواهد یافت. اما همچنین یاد گرفتم حتی اگر آنها تحقق پیدا نکنند می‌توانم شاد باشم.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

هنگامی که به پیشرفت شخصی‌ام توجه می‌کنم، مشکلاتی که هیچ تسلطی بر آنها ندارم برطرف می‌شوند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

بالاترین شکل دانایی، آگاهی است.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

نمی‌توانید با خرد کردن مرمر با چکش، مجسمه درست کنید، نمی‌توانید به زور بازو ذهن یا روح آدمی را تغییر دهید.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

این قدر درگیر زخم‌های کهنه نشو تا رشد تازه را فراموش کنی.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

عجله و عدم بردباری تنها هدف‌هایمان را مغلوب می‌کند.

bin-jadid-sms-ziba_www.jahaniha.com_

منبع : بیتوته

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه