جملات بزرگان

جملات بزرگان

جملات بزرگان - تصویر 1

آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ

*

*

عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس

*

*

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو

*

*

*

*

*

از دیگران نخواهیم رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند . حک��م ارد بزرگ

*

*

*

*

*

مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر

*

*

*

*

*

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون

*

*

*

*

*

کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده باشد . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی

*

*

*

*

*

وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم. الیزابت کوتورث

*

*

*

*

*

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

*

*

*

*

*

آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند. جی.تراولیان

*

*

*

*

*

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز

*

*

*

*

*

هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید . آنتونی رابینز

*

*

*

*

*

آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند ! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی. کریستوفرمورلی

*

*

*

*

*

اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

سعادت عادت است آنرا پرورش دهید. آلبرت هوبار

*

*

*

*

*

دانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند. چخوف

*

*

*

*

*

دوستی با کسی که باورهایت را نمی پذیرد به جایی نخواهد رسید . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است. گیبون

*

*

*

*

*

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما

*

*

*

*

*

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است . آنتونی رابینز

*

*

*

*

*

اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

حوادث چون روزها سپری می شوند. مثل افریقائی

*

*

*

*

*

بهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

*

*

*

*

*

بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

دانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد . مادام دوستاهل

*

*

*

*

*

بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است. آنتونی رابینز

*

*

*

*

*

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود . باربارا دی آنجلیس

*

*

*

*

*

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند. ضرب المثل روسی

*

*

*

*

*

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل

*

*

*

*

*

غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس

*

*

*

*

*

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت

*

*

*

*

*

کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند. کن بلانچارد

*

*

*

*

*

آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه

*

*

*

*

*

تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است. آنتونی رابینز

*

*

*

*

*

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

هر چه بیشتر عشق بورزید ، عشق و شور زندگی بیشتری به شما روی خواهد آورد . باربارا دی آنجلیس

*

*

*

*

*

اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد. آنتونی رابینز

*

*

*

*

*

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . حکیم ارد بزرگ

*

*

*

*

*

یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. فرانسیس رواتر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه