جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال

بازرس آموزش وپروش وسط سال میره سر کلاس.
بعد از معرفی خودش میخواد ببینه شاگردا چقدر اطلاعات دارن. ازیکیشون میپرسه:
میدونی درب خیبر رو چه کسی کنده؟
بچه میزنه زیرگریه و میگه: آقا بخدا ما نکندیم.
به معلمش میگه: این محصلت داره چی میگه؟؟؟
معلم میگه: راست میگه، من میشناسمش، بچه خوبیه، از این کارها نمیکنه.
بازرسه عصبانی میره پیش معاون و جریان رومیگه، اونم میگه:شما اصلا خودتو ناراحت نکن. چقدرخسارتشه تاخودم تقدیم کنم.
بازرس دیگه جوش میاره و میره پیش مدیر و کل ماجرا رو تعریف میکنه.
مدیر میگه: آقا ما شیفت بعد از ظهرم داریم، حالا از اونام بپرس شاید اونا کنده باشن؟!؟!

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

مکالمه ما و دوستان در دوران دبستان:
الو منزل علیزاده؟
بله بفرمایید
علیزاده هست؟
شما؟
.
.
.
من بغل دستیشم

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﮐﺸﯿﺪﯾﻦ ! ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ .. !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻻﯼ ﺷﺎﺥ
ﻭ ﺑﺮﮒ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪﻩ
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯿﺎﺩ !
ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ
ﻧﯿﻮﻓﺘﺎﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﮐﻼﻏﻢ

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺑﻪ یارو ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎﺯ ﻣﻴﮕﻪ: ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭽﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻴﺴﺎﺯﻡ،ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ساده ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﮑﻨﯽ!!

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

دعوای دو بچه…….
بچه اولی =ماشین ما بهتره
بچه دومی = نه! ماشین ما بهتره
بچه اولی=خونه ما بهتره
بچه دومی =نه! خونه ما بهتره
بچه اولی =مامان من بهتره
بچه دومی = اره بابای منم همینو میگه!!!

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

مامان من خیلی دمکراسه

میدونی چرا؟ چون وقتی میخواد فحشم بده اول نظرمو میپرسه :|
مثلا میگه؟
میخوای فحشت بدم؟
میخوای بهت بگم احمق؟
میخوای بهت بگم بیشعووووور؟
میخوای بهت بگم نفهم؟
میخوای بهت بگم…… بـــــــــــــــــــــــــــــوق؟ :|

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺷﺮﻁ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺳﮎ ﺍﮔﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻮﺩ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻦ ﻻﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﮑﺭﺩﻥ
ﺭﻭﺯﯼ5 ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻮﺳﺸﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ
ﻋﺠﯿﺠﻢ

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

دیشب داشتیم تلویزیون میدیدیم
یه دفه یه بچه ای رو نشون داد که پستونک دهنش بود . . .
یهو بابام زد زیر خنده……
گفتم چی شده؟
گفت یاد بچگیات افتادم, وقتی گریه میکردی انگشت بزرگ پامو میکردم تو حلقت چون شور بود خوشت میومد ساکت میشدی

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

خانمه به شوهرش پیامک میده:
سلام عزیزم، اگه موافقی بریم خونه مامانم عدد “۱”
و اگه میخوای بریم خونه مامانت
“سینوس ۲۳به توان ۷ تقسیم بر ۲/۷۶۳ ضربدر ۶۵۷
رادیکال ۵ به توان ۲ تانژانت ۷۸۶ مبنای ۲۱” رو پیامک کن!!!
.
.
.
.
.
.
.
جواب شوهر جالبه!
.
.
.
.
.
۰/۰۵۷۳۸۷۷۷۳۲۵

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﻮﯾﺞ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻋَﻘﻠﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺼﻪ ، ﻣﻐﺰﺗﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺠﻮ ﮐﻮﻓﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻪ !

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

.جاتون خالی رفتم امتحان دادم…
.
.
.
.
چندتا سوالو لایک کردم
زیرچند تاشم کامنت گذاشتم
بقیه سوالاهم درحدم نبودن بلاک کردم :|

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
.
.
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻨﻪ !
. ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ،
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﭘﺎ ﺷﺪ ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩ

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

هول هولکی کوبیدم به در توالت که یعنی زودتر بیا بیرون
طرف ریلکس زمزمه کرد:
خمیردندون که نیست فشارش بدم بیاد بیرون.

یعنی تا حالا دلیل به این نازی قانعم نکرده

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ
ﻣﺎﺷﯿﻦ٬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻮﺩ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﺮﻫﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻋﻘﺐ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ ..
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﮐﺎﺭﺗﮑﺲ ﺭﻭﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ
ﺭﻓﺘﻢ …ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻭﻣﺪ
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺮﻫﻨﮕﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮐﺸﺘﻪ !!!….

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

مجری: بچه ها امتحان ریاضی امروز چطور بود؟ بیست میشین دیگه؟
کلاه قرمزی: آقای مرجی اینهمه امید رو یه جا نگه ندار میان به جرم احتکار میبرنت ها!
مجری: اشکالی نداره،ایندفعه بیشتر باهاتون کار میکنم که حتماٌ بیست شین
پسرعمه: یعنی این تلاشی که شما واس درسخون شدن ما میکنی رو اگه مسئولین واس رفع تحریمها میکردن الآن دلار 200تومن بود!
مجری: آخه چرا شما دوتا انقدر خنگین!؟
کلاه قرمزی: ما خنگ نیستیم،خاصیم!
مجری: خدایا یه عقلی به اینا بده یه پولی به من!
پسرعمه: خدایا من عقل به دردم نمیخوره،بجاش یه پلی استیشن ورمیدارم!

تو نگاه شامپانزه ها یه حسرتی هست که انگار اگه یه تست درست بیشتر میزدن دانشگاه تهران قبول میشدن!

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

دقت کردین ؟؟؟
_بهترین مکان برای خواب خونه ی خوده آدمه
_راحت ترین توالت توالت خونه خوده آدمه
_راحتترین لباس لباسه خوده آدمه
_خوش فرمون ترین ماشین ماشینه خوده آدمه
_بهترین جزوه جزوه ی خوده آدمه
_تمیزترین دست دسته خوده آدمه
_بامزه ترین بچه بچه ی خوده آدمه
***ولی …
خوشبوترین ادکلن ادکلنه کسیه که تو خیابون از کنارت رد میشه! :| :|

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﭘﺴﺮ : باباﻭﺍﺳﻢ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺨﺮﻱ؟
بابا : ﺍﮔﻪ ﺷﻴﻄﻮﻧﻲ ﻧﮑﻨﻲ، ﺑﻪ ﺣﺮفم ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻲ،زیادﺑﺎﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺑﺎﺯﻱ ﻧﮑﻨﻲ، ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺑﺰﻧﻲ، ﻣﻌﺪﻟﺖ هم۲۰ ﺷﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﺮﻡ!
.
.
.
پسر : ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺗﺤﺮیم ها رو هم ﻭﺭﺩﺍﺭﻡ؟

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

پسر خالم 4 سالشه ازش پرسیدم:
پوریا جون بنظر تو توی زندگی قیافه مهمتره یا پول یا عشق؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برگشت گفت:
واسه تو که هیچکدومو نداری چه فرقی میکنه؟!؟! :|
.
.
الان دارم کتاب “مقابله با افسردگی حاد” اثر ماری کریستین رو میخونم تحت درمانم

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺩﺍﺭﻡ
.
.
.
.
.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﻴﮕﻪ :
ﻋﻜﺴﺘﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺩﻳﮕﻪ
ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﻤﻴﺸﻪ !!!!!.
ﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ , ﻓﻬﻤﯿﺪﺳﺖ :)))

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟـــــﺰﯼ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﮔﻢ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ ﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﮔﻢ
ﻧﮑﺮﺩﻡ :|

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

برادرزاده ام دوم دبیرستانه ، اومده بهم میگه :
عمو جون حواسم نبود ، سره جلسه امتحان ، بالای ورقه به جای نام و نام خانوادگی، یوزر نیم پسووردمو نوشتم ،
به نظرت الان چیکار باید کنم؟؟؟؟

.
.
.
والا ما همسن اون بودیم، تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم.
این نهایت خلاقیت و هوش ما بود …

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

پروردگارا من دلسوز نمیخواهم.
.
لکسوز میخواهم لکسوز
با لکسوز دلسوز خودش میاد…

—————————–

توهمی که هیچوقت عملی نشد :
امروز از اینجا تا اینجا میخونم فردا بقیشو …
و دیگر هیچ !

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

وقتی یکی رو میخوای و بهش نمیرسی چقدر سخته …

.
.
.
.

حالا ببین من چی میکشم که چندتا رو میخوام
و بهشون نمیرسم
برام فقط دعا کنین

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

دهه هشتادیا دارن پدر مادر میشن.دهه شصتیا هنوز موندن فلسفه وجودیِ ازدواج چیه؟

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

این روزا رسم شده خانوما که غذا درست میکنن اول عکسشو میزارن تو اینستاگرام، بعد اجازه میدن بقیه بخورن

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺍﯾﻮﻭﻥ ﻭﯾﻼﺷﻮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻦ
همسرش هم ﺑﺮﺍﺵ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻨﻢ ﺷﺒﺎ ﺯﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﯾﻪ ﻭﺍﻧﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻻﻣﺼﺐ ﺭﻭﺷﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ

جدیدترین جوک‌های خنده دار و باحال,جوک خنده دار

همچنین ببینید

  • جوک
  • اس ام اس
  • اس ام اس خنده دار
  • اس ام اس عاشقانه
  • خنده دار ترین جوک های خفن
  • جوک‌های مدرسه‌ای
  • جوک‌های جدید و خنده دار
  • جوک خنده دار و خفن
  • جدیدترین جوک‌های خفن

منبع : jokestan

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه