جدیدترین جوک‌های خفن

جدیدترین جوک‌های خفن

استاتوس یک دهه هشتادی

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

جدیدترین جوک‌های خفن

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ عیدی کارمندان
ﮔﻔﺖ :
.
.

.
.
.
.
.
«ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺰﺭﮒ ���ﺪﻥ، ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ عیدی بخوان. »

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

ﺑﺎ ﺩﺧﺪﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﯾﻪ ﺳﮕﻪ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺩﺧﺪﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﯿﺸﺶ ﮐﻦ ﺑﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﻤﯿﺎﻡ
ﯾﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﺯﺩﻡ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺘﺮﺳﻪ ﺑﺮﻩ . ﺳﮕﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺳﮕﺎﯼ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻨﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻤﻮﻥ ﻣﻨﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻻ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﯿﮑﻪ ﭘﺎﺭﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.

.
.
.
ﺑﺮﻭ بابا ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﺩﻡ !
ﻣﻦ
سنگه
دیوار
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﮕﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻨﺪﯾﺪ که ﻫﻤﻪ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﺵ ﺭﯾﺨﺖ

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

مـورد داشـتیم پسره 7 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :

ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ؟؟؟

ﺑﺎﺑﺎﻫﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ!!!

ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﺑﭽﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﭼﯿﻪ!

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻦ,ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :

ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ؟؟؟

ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭽﯽ

ﺍﯾﻦ ﺑﭽﮥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﯾﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ, ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ …!

ﻫﻤﯿـــﻦ!!!

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

رو در یه رستوران نوشته بودن : ورود آقایان بدحجاب ممنوع !

یعنی تا این حد !؟

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

یک دختره دعوتم کرد گروهش
اسم گروه این بود:
چت=حذف . متن=حذف . جوک=حذف . عکس=حذف
بعد از مدتی نوشتم:
چیکار کنیم اینجا پس..؟؟؟؟
اول حذفم کرد
بعد تو pv گفت:
این گروه رو درست کردم فقط برای آرامش و سکوت..
سهراب ناموسا قایقت جا داره داداش؟؟

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

یبارم رفتیم خونه عمم تو روستا
پسرعمم 10 سالشه
داشت دستای خرشو می بریده بهش میگم احمق داری چه غلطی میکنی؟
میگه به شما ربطی نداره. خر خودمه. میخوام باهاش کانگورو درست کنم

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

خدایا اینو دیگه شفا نده بذار بخندیم!

مورد داشتیم دختره،،.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نمیتونسته در شاسی بلندو بازکنه بیاد بیرون !!!تورودروایسی گیرکرده باپسره رفته شمال !!!!!

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

مورد داشتیم طرف اسمشو پرسیدیم گفته نـــــــــازنین
رفتم تو فیس بوقش نوشته پانته آ!!!!!!!!!!!
از دوستش پرسیدم می گه نفسو میگی!!!!!!!!!
بعد یه مدت اومده میگه اسمم الناز ه
کارت دانشجوییش رو اتفاقی دیدم میبینم نوشته عــــــــــفــــــــــــت
بعد مهمترین ملاکش تو زندگی صداقته!!!!!!!!!!!!
من دیگه حرفی ندارم

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ دختره ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ …

.

.

” آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ صبح ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ شنیدم “

o_0

گوگل کارمنداشو یه هفتس فرستاده سواحل هاوایی بلکه اعصابشون آروم شه

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

ب نامزدم زنگ زدم میگم کجایى؟
میگ صف نون سنگک.
گوشى,رو قطع کردم بهش sms دادم عزیزم ما ب هم نمیخوریم فاصله طبقاتیمون زیاده..

.
.

والاااااا پس فردا ازم املت میخاد از کجا بیارم

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

آقو میگن خدا هرکسی رو بیشتر دوست داره مشکلات بیشتری سر راهش میذاره

اینجور که من حساب کردم خدا دیوونه منه

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

ﺗـﻮ ﺍﯾـﻦ ﻓـﯿـﻠﻤﺎ ﭼـﺮﺍ ﻭﻗـﺘﯽ ﻟـﺒﺎﺱ ﻣـﯿـﺨﺮﻥ ﺯﯾـﺎﺩ
ﺷـﺎﺩﯼ ﻧـﻤﯿﮑـﻨﻦ ??? ﻭﺍﻻ ﺩﯾـﺮﻭﺯ ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺪ ﺩﻭ ﺳـﺎﻝ
ﯾـﻪ ﺯﯾـﺮ ﺷـﺮﻭﺍﺭﯼ ﺧـﺮﯾﺪﻡ ﺑـﺎﺑـﺎﻡ ﻫـﺮ ﻧـﯿﻢ ﺳـﺎﻋـﺖ
ﯾـﻪ ﺑـﺎﺭ ﻧـﮕﺎﻡ ﻣـﯿﮑﻨﻪ ﺩﺍﺩ ﻣـﯿﺰﻧﻪ : ﻧـﻮﻥ ﻭ ﭘـﻨﯿﺮ ﻭ
ﺧـﺎﺭﮎ ﺗـﻤﺒـﻮﻥ ﻧـﻮﺕ ﻣـﺒﺎﺭﮎ ﻧـﻮﻥ ﻭ ﭘـﻨﯿـﺮ
ﺷـﻠـﻐﻢ ﺗـﻤﺒﻮﻥ ﻧﻮﺕ ﺗـﻮ ﺣـﻠـﻘﻢ o_0 ﺑـﻘـﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳـﺖ ﻣـﯿﺰﻧﻦ ﻣـﻨﻢ ﻣـﯿﺮﻡ ﻭﺳـﻂ ﺑـﻨﺪﺭﯼ
ﻣـﯿﺮﻗﺼﻢ

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

مـورد داشـتـیم دخـتـره زنـگ زده مـخـابـرات کـه اشـتـراک ایـنـتـرنـت پـر سـرعـت بـگـیـره کـارشـنـاس بـهـش گـفـتـه پـهـنـای بـانـدتـون چـقـد بـاشه دخـتـره گـفـتـه زیـاد نـبـاشـه،آخـه خـونـمـون ۶۰ مـتـر بـیـشـتـر نـیـسـت!!!!

بـه هـمـیـن گـلای قـالـی قـسـم!

مـیـگـن کـارشـنـاس بـعـد از اون قـضـیـه رفـتـه کـویر لـوت و بـه مـاهـیـگـیـری مـشـغـول مـیـبـاشـد…(^!^)

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

دیروز کلاسم تموم شد اومدم سوار ماشینم شم دیدم 2 تا از دخترای دانشگاه پیش ماشینم وایستادن یکیشون داره تو آینه نگاه میکنه آرایششو درست میکنه ، یه ذره اونورتر وایستادم دیدم یه دفه دوستش منو دید گفت مهسا ماشینو که پارک کردی حالا بیا بریم دیگه!!!
مهسا دست کرد تو کیفشو گفت باشه فقط نمیدونم سوئیچ رو کجا گذاشتم!!!
من داشتم شاخ در میاوردم عجب فیلمی بازی میکردن، دزدگیر ماشینو زدم رفتم سوار شدم دیدم هردوتاشون قرمز شدن دارن میرن گفتم مهسا خانم کارم تموم شد ماشینتون میارم میزارم سر جاش.

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

یه بار داشتیم تو یکی از پارکها قدم میزدیم، یه خانمه با سگش از روبرو میومد…
برگشت به سگش گفت:
عزیزم برو کنار عمو رد شه :|
.
.

الان به نظرتون به من احترام گذاشت، یا بهم فحش داد!!!؟

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

مرد: این لباسا چیه دوباره رفتی خریدی؟!
زن: آخ باز شیطون گولم زد گفت بهم میاد
مرد: مگه نگفتم هروقت شیطون داشت گولت میزد بگو دور شو، دور شو
زن: گفتم، ولی میگفت از دور خیلی بیشتر بهت میاد …! :|

جدیدترین جوک‌های خفن,جوک های خفن

سوار تاکسی شدم بعد من 2 نفر دیگه سوار شدن عقب کنارم نشستن، نگا کردم دیدم رفیق بابامه… گفتم سلام آقای فلانیو اینا با هم حال احوال پرسی کردیم، داشت پیاده میشد پول رو داد به راننده و گف آغا 2 نفر حساب کن… منم گفتم بابا این چه کاریه؟ خواهش میکنم… شرمندم کردینو این حرفا… که دیدم با یه لبخند ملیح به راننده گف: آغا 3 نفر حساب کن! :| تازه فهمیدم اون دومی پسرش بوده! :|
:))))))))))))))))))))))))))

همچنین ببینید

  • جوک
  • اس ام اس
  • اس ام اس خنده دار
  • اس ام اس عاشقانه
  • جوک‌های مدرسه‌ای
  • جوک‌های جدید و خنده دار
  • جوک خنده دار و خفن

منبع : jokestan

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه