اس ام های فلسفی و آموزنده ی بهمن 92 -سری اول - تصویر 1

زمانیکه حقیقت آزاد نیست ، آزادی حقیقت ندارد !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

خودبینی دیدن خود نیست

خودبینی ، ندیدن دیگران است !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست

خانه شان بزرگ تر نیست

ثروتشان بیشتر نیست

آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

بعضی وقتها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم لازمه که موقتا از دست بدیمشون !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

وقتی قدرت انتقام را داری “گذشت” بالاترین درجه عقل توست و “انتقام” اولین نشانه ضعفت !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

اگر عقل امروزم را داشتم ، کارهای دیروزم را نمی کردم ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم ، عقل امروزم را نداشتم !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

عاشق کسانی باشید که شما را دیدند ، وقتی برای هرکس دیگری ناپیدا بودید !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

زندگی آنگونه نیست که ما فکر میکنیم ، ما همانگونـه که فکر میکنیم ، زندگی میکنیم !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

کسی که همه کار انجام می دهد ، استاد هیچ کاری نیست !

-- - -- -- - - -- - -- --- -- - - --- -- -- -- -- ---- -- -

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: لایف اس ام اس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه