اس ام اس و متن های فلسفی - تصویر 1

*******سخنان بزرگان*******

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتن

*******سخنان بزرگان*******

هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نیست

حسین بهزاد

*******سخنان بزرگان*******

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است

ناپلئون

*******سخنان بزرگان*******

پرسش های ما افکار ما را می سازند

آنتونی رابینز

*******سخنان بزرگان*******

دوستی مهم ترین نیکبختی انسان است

هیوم

*******سخنان بزرگان*******

زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست

حضرت محمد (ص)

*******سخنان بزرگان*******

سخن را زیوری جز راستی نیست

جامی

*******سخنان بزرگان*******

آینده را ما می سازیم مگر از دیروز تا امروز را نساخته ایم

حسین بهزاد

*******سخنان بزرگان*******

تنها نعمتی که به رنج زیستن می ارزد آزدی است

محمد حجازی

*******سخنان بزرگان*******

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی

زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی

پاول ویلسون

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع:نمکستان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه