اس ام اس و جملات زیبا


اس ام اس و جملات زیبا - تصویر 1

اس ام اس و جملات زیبا و ماندگار

میان این همه “ضمیر”

“تو” را انتخاب کردم عاشقانه …

...........

من وانمود را بلد نیستم

این آدم افسرده اى که میبینى کار توست …

.............

من ساده ترین معماى زندگى تو بودم

امابجاى حل ، پاکم کردى…

...........

گردنم دارد میشکند

از همان موقع که همه چیز را به گردن من انداختی

بی توجهی هایت را

رفتنت را

خیانتت را

.....

گاهى نیاز است

دکتر به جاى قرص،فریاد تجویز کند!

.........

از خوبان بیشتر میترسم

روزى تو خوب من بودى!

.......

آدما فقط روز تو یه دنیا زندگی می کنن

شبا هرکی تو دنیای خودش پرسه می زنه

...........

روزگار همیشه خوب میگذرد

البته نه براى من ، بلکه از روى من …

.........

هیچوقت عاشق متفاوت ترین ها نشو

چون همین متفاوت ترین آدما

به متفاوت ترین شیوه قلبت را مى شکنند

...............

زمستان برایش ژاکت بافتم

نکند سرما طاقتش را ببرد

چه میدانستم درآغوش دیگری

گرما کلافه اش می کند

...........

بزرگترین حماقت انسان

در زندگی لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره

............

سرت درد می کند؟

اگر قابل بدانی ، سرت را روی شانه هایم بگذار

من به دنبال درد سر می گردم

............

شماره عوضى نبود!

صدا عوضى نبود!

چیزى اما عوض شده بود

جمله ها کوتاه تر شده بودند!

.............

“تو” که باشی بس است

مگرمن جز”نفس”چه میخواهم؟

............

منبع: بی اس ام اس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه