اس ام اس های عرفانی و زیبای آذر 92 -سری اول - تصویر 1

خدایا دلم را به کدام وجه این دنیا خوش کنم ؟

دلخوش به حضور توام وگرنه مرا با این دنیا چه کار ؟

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد ؛ وقتی دستی را به یاری میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست !

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

زندگی زیباست ! دقت کن …

آرام رد شو ، حس کن ، نفس بکش …

همه چیز نعمت است !!!

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی !

قصه عشق “انسان” بودن ماست …

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

از پنجره روزگار به درخت عمر که مینگرم ، خوش تر از یاد خداوند ثمری نیست !

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

برادران یوسف وقتی می خواستند یوسف را به چاه بیفکنند یوسف لبخندی زد. یهودا پرسید: چرا خندیدی ؟ این جا که جای خنده نیست ! یوسف گفت : روزی در فکر بودم چگونه کسی می تواند به من اظهار دشمنی کند با این که برادران نیرومندی دارم ؟! اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد تا بدانم که غیر از خدا تکیه گاهی نیست !

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﯿﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

دیشب با خدا دعوایم شد و با هم قهر کردیم ؛ فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد ، رفتم گوشه ای نشستم و چند قطره اشک ریختم و خوابم برد !

صبح که بیدار شدم مادرم گفت :

نمیدانی از دیشب تا صبح چه “بارانی” می آمد !!!

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

و خدایی که تنهاست ولی هرگز تنهایت نمی گذارد !

- ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

درخت سایه اش را بی دریغ به تو می بخشد و خورشید گرمایش را و گل شمیم خوشش را

باران طراوتش را و آسمان برکتش را و رود قطره قطره آبش را و پرنده نوای دل انگیزش را و همه و همه بخشیدن را از خدایی آموخته اند که آنها را زیبا آفریده …

زیباترین آفریده خدا انسان است !

تو برای بخشیدن چه داری ؟ ثروتت ؟ دانشت ؟ جانت ؟

همه این ها خوب است اما چرا از گنج بی پایانی که در وجودت داری خرج نمی کنی ؟

محبت !

حاضری آنرا ببخشی ؟

با خنده ای بر لبت یا اخلاقی خوش یا دستان پرمهری که بر سر کودکی خسته از کار می کشی یا با محبتی که به عشقت می کنی یا …

مطمئن باش گنجت تمام نمی شود بلکه زیاد خواهد شد پس از بخشیدنش دریغ نکن !

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: لایف اس ام اس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه