اس ام اس های عاشقانه و رمانتیک بهمن 92 -سری یازدهم - تصویر 1

جان فداي او که يادم مي کند

ياد او هر روزه شادم مي کند

مهرباني هاي او شيرين شکر

با مرامش کيش و ماتم مي کند

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

عاشقت شدم بازي ام دادي

آن هم از نوع قايم باشکش

و من چه کودکانه به بازي ادامه دادم

نمي دانستم قرار است ديگر پيدا نشوي

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

هوا خوب باشد يا نه فرقي نمي کند

هنوز به هواي تو نفس مي کشم

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

تو که گفتي نقاش نيستي

پس چرا به تو فکر مي کنم

دنيايم رنگـــــــــي مي شود

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

همين که صدايم مي کني همه چيز اين جهان يادم مي رود

يادم مي رود که جهان روي شانه من قرار دارد

يادم مي رود سر جايم بايستم

پابه پا مي شوم

زمين مي لرزد

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

بگذار مــردم هرچه دلشـــان مــےخواهد بگويند!

مــَن فقط از تــو مـے گويــَم

کـلـمـات را مـثل ِ گـلـبـرگ زيـر پـاي تـو مـي ريـزم

کـه راه گـم نـکـنـي و بـر کـاغـذم بـمـانـي

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

آن کس که قلب خاکي اش را

سنگ فرش قدم هايت مي کند منم

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

وصيت کردم بعد از مردنم قلبم را اهدا کنند

ولي گفتند امضاي صاحبش لازمه

اجازه ميدي؟

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

صحبت از فاصله نيست

صحبت از مهر و وفاست

شايد اين فاصله ها

محک عاطفه هاست

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

عشق با هم صعود کردن نيست

عشق در وقت سقوط با هم بودن است

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: لایف اس ام اس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه