اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول


اس ام اس های زیبای فاز سنگین و مغرورانه شهریور 93 -سری اول - تصویر 1

این قآنونِ زندگی مــَــنه

بـودے ، نــوش

نـَبودی ، فــَــرآموش ..

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√

چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

هه! :|

در مــوردم نــظر "نَــده"...

چــون ایــن روزا حـــالــم "بَــده"...!

خَــشِـن بـشـم "بَـــــــــد" مـیـــبـیــنی...

بــهتـــره "نــزدیـکـ" نـشـیـنی...!

ســنگــیـنهـ "هـضـــم مَــن" بــرات...

"بِــکـش کـــنـآر" مِـــرســی فَــداتـ...!

اولویت "غـــــرورمـــــه"...

چــون "هَـــمـه ی وجــودَمـه"...!

مـــن ایــــن "بـــالـــآم" تــو اون "پــایـیــن"...

بــکـش "کِــنار"فَـقــط هَــمیــن...........!

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم

اَمــا

تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

هر چقدم به خودت برسی

بآز به من نمیرسی

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

اونی که از من گذشت واسه من درگذشت

پس روحش شاد و یادش فراموش …

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

↩ من ↪ سه نفرم....

✖ خودم ✖

✖ غرورم ✖

✖ اونروی سگم ✖

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

مهـــربونیمــــو

با

ضــعفــم

اشـتبـــــاه نگیـــر

ســـرد بشم

حتــی اگه خودتــــو اتیــــش بزنـــــی

گـــــرم نمیشم

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

هـــــر چقـــدر کــه "تـــــــو" جـــذابـــی..،

مــــــن دو بــرابــرش "مـغـــــرورمـــــ ... :| "

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

ﻣـَﻦ ﻫـَﺮﮐــَـﺴے ﻧـﯿﺴـﺘـَمـ ﮐـ ه

ﻫـَﺮﮐـَﺴے ﺑــیـآد ســَـﻤـتم

- - - - - - - - - - ✘ - - - - - - - - - -

گردآوری: مجله اینترتنی پارسی وان

منبغ: لایف اس ام اس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه