اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم - تصویر 1

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی

بر سر راهت خواهد شد . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

عشق زائیده تنهائی است و تنهائی زائیده عشق . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

اکثر ما نه به خاطر یافتن فردی کامل ، بلکه به خاطر کامل دیدن

یک فرد نا کامل عاشق میشویم . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

اس ام اس جملات قصار

ستاره بخت کسی شوم نیست ، این ما هستیم که آن را بد تعبیر میکنیم . . .

اس ام اس فلسفی و جملات قصار زیب مرداد93 -سری دوم

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: راد اس ام اس

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه