از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از این همه تکرار همین باشداس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید

شاید هدف از این همه تکرار همین باشد
 
 


اس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
برادری به تعداد نیست به وفاداری است

یوسف یازده برادر داشت و حسین (ع ) تنها عباس (ع) رااس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
در زندگی ات سه چیز را تجربه کن

دوست داشتن را برای تجربه

عاشق شدن را برای هدف

فراموش کردن را برای قبول واقعیتاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
خدا دوستدار آشناست

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت

دکتر شریعتیاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
هیچ ورزشی برای قلب مفیدتر

از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیستاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
از “یا حسین”  تا  ” با حسین“  فرسنگ ها فاصله است

کوفیان نیز ”یا حسین”  گفتند ولی ”با حسین ” نماندنداس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
وقتی خدا مشکلت رو حل می کنه

به تواناییش ایمان داری

وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه

به تواناییت ایمان دارهاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
سخت است یک رنگ ماندن در دنیایى که

مردمش براى پر رنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشنداس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
عادت یا بهترین خدمتکار ماست

یا بدترین اربابماناس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
خیلی چیز ها هستند که

وقتی به دستشان می آوری دیگر آنها از تو نیستند

تویی که در دست آنهاییاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
در بدترین روزها امیدوار باش

که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارداس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
پرهیز باد تو را از “غضب”

که آغازش سفاهت است و انجامش ندامتاس ام اس فلسفی تاثیر گذار جدید
SMS Falsafi
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه