اس ام اس فلسفی بسیار زیبا SMS Falsafi روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود سقراط
اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
روح درونی خود را زیبا کنید

تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

سقراط
 
 


اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
همیشه از سکوت

چگونه فریاد زدن رو بیاموزاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
در زندگی خانوادگی

شوم ترین کلمات این دو هستند “مال من”  “مال تو”

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن استاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند

و آن این است که گاهی احمق ها درست میگوینداس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند

از دوستان نادان خود میبینداس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟

بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟اس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
جامعه مثل آب نمک است

شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک استاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
چه فکر کنی می توانی

و چه فکر کنی نمی توانی

درست فکر می کنیاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
اگر مردم را به حال خود گذاشتی

تو را به حال خود خواهند گذاشتاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
از این که زندگی شما تمام شود نترسید

از آن بترسید که هرگز آغاز نشوداس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
پریدن کار دل است و قدم زندن کار عقل

اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو

و اگر مقصد خواهی آهسته رواس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
زندگی همانند هنر نقاشی کردن است

با مداد مشکی ولی بدون پاک کناس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
زندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی کردن

زندگی تفریح است میان تولد و مرگاس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش

تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر ، خود ، خودت را تعریف کناس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
خانم ها با گوش هایشان عاشق می شوند

و آقایان با چشم هایشاناس ام اس فلسفی بسیار زیبا
SMS Falsafi
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه