اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

جهانی‌ها -> اس ام اس عاشقانه

سلام من

به غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

سلام من

به غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

خزان که مال ما شد ، بهار مال شما

صاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا / سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا

سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا / سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!

ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام

صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی / آره بازم منم همون بهونه همیشگی

فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت / دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام

ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم

یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟

ما منتظریم !

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

وسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

(اس ام اس برای جواب سلام)

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست

سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

که در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام من

به پیچکی که صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی کران دراز می شود …

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

اس ام اس سلام برای نماز صبح

سلام من

به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز می شود . . .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران

روزت به خیر باد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه صبحگاهی

منبع : patugh.ir

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه