اس ام اس عاشقانه بخشش

اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش

اس ام اس عاشقانه جهانی‌ها

منو ببخش تنهام نزار ، برای آخرین بار

تنهام نزار ، بی من نرو ، نگو خدانگهدار

اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش


اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششبرام بمون ، بهونه باش برای دل سپرد/نزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش


منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم

منو بخشیدی و من چشمامو بستم

تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم

که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

منو ببخش ، منو ببخش …..


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششمنو ببخش عزیزم که از تو می گریزم
می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم….
منو ببخش اگه خیلی بهت بدی کردم …


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششگر تو را از ابلهی کردم رها ، برمن ببخش/بر سر پیمان نه بر مهر و وفا ، بر من ببخش

راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان/اشتباه و ناروا کردم خطا ، بر من ببخش


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششمن رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششمنو ببخش که نادیده گرفتم التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای دست عاشق تو دست عشق دیگرون رو


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش


اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش
توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش

اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش

اس ام اس عاشقانه


اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم
هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره
هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخششمرا ببخش که همیشه می گویم دوستت دارم / مرا ببخش اگر می بینم که نیستی و باز هم از آن چه نباید ، می گویم / مرا ببخش اگر دل داده گی ات را برای خود می خواهم /من آن یار بی غم نیستم

اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش


منو ببخش بخاطر همه ی محبت های بیجا ، منو ببخش بخاطر همه کم محبتی هام
منو ببخش بخاطر همه ی دیدنت ها ، منو ببخش بخاطر همه ی نادیده گرفتنهات
منو ببخش بخاطر همه ی توجه کردن های بیجام ، منو ببخش بخاطر ندیدن همه ی توجه هات
منو ببخش بخاطر همه ی دوست داشتنت هام ، منو ببخش بخاطر همه ی دوست داشتنم هات


اس ام اس عاشقانه بخشش, اس ام اس عاشقانه برای بخشش

منبع : پارس ناز

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه