اس ام اس سلامتی رفیق و دوست SMS BeSalamaTi سلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیده اومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟ اسمتو بنویس بقیش با من! ولی حیف بیدار شدم بقیه خوابمو ندیدم
اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیده

اومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟ اسمتو بنویس بقیش با من!

ولی حیف بیدار شدم بقیه خوابمو ندیدم
 
 


اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتی کسایی که

به پای هم پیر شدن ولی از هم سیر نشدناس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی ملخ

همین جوری الکی !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی میخی که

هرچی تو سرش زدن خم نشد !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودن

بدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پاشیدن، سوزوندناس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی رفیق

که آخرش فقط رفاقتاست که می مونهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی اخلاق که

فکر کنم این ترمم حذفش کنماس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود

و تا آخرش با ما سوخت و ساختاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی پنگوئن که

یه وجب قد داره ولی لاتی راه میرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
دقت کردی روی کیبرد ها I و U کنار هم هستن ؟

به سلامتی سازندشاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که

یه روزی محکمترین تکیه گاهشون بوداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی دزد دریایی

که همه رو با یه چشم میبینه !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
مادر تنها کسی است که

می توانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی

و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد !

سلامتی همه مادرااس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کلاغ

نه به خاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش


اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی پرنده مهاجری که

به خاطر یار زخمیش مهاجرت نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی اشک که

وقتی میاد طرف خالی میشه و بقیه پراس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی عشق که

تلخیش شیرین بود و شیرینیش تلخاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی مرام

که امروز تازه معنیش رو فهمیدماس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی راه

که آخرش معلوم نیست به کجا میرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
یک وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه

و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی بعدشم بگی

به سلامتی خودم که اینقدر تحمل داشتم !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتی سیگارم

که تا می بینه حالم بده آتیش می گیرهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتیه اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنه

تا اینکه یک دروغ الکی آرومشون کنه !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی دیوار که هر مرد و نامردی بهش پشت کرد

و به هیشکی پشت نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتیه اونایی که الان دلشون گرفته

از تجربه تلخشون و تنها موندن با هزار تا اما و اگر !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست

اما می خندن که حال بقیه گرفته نشهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
سلامتی اون قوی که زمین خورد

تا اون ضعیف زمین نیفتهاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که عاشق دریا بود اما قایق نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که دلباخته سفر بود اما همسفر نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که زجر کشید اما ضجه نزداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که زخم داشت ولی ناله ای نکرداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که نفس میکشید اما همنفس نداشتاس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که خندید ولی غمش را کسی نفهمید !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی اونایی که اسکار نگرفته همه مون را فیلم کردنداس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
به سلامتی کسی که بهش زنگ میزنی خوابه

ولی واسه این که دلت رو نشکنه میگه خوب شد زنگ زدی

باید بیدار میشدم !اس ام اس سلامتی رفیق و دوست
SMS BeSalamaTi
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه