اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ - اس ام اس عاشقانه 92

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

دوباره آمده ای

اینبار شیرین تر از قبل دروغ می بافی

زیرکانه تر لبخند می زنی و دلبرانه تر ناز می کنی !

اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد

و خیلی وقت است که مغزم تصمیم می گیرد نه دلم !

پس لوند و دلبرانه که هیچ عاشقانه و صادقانه هم که بیایی من دیگر نیستم

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

به بعضیا باید گفت :

عزیزم تو عوضی شدی ، نگو شرایط عوض شده !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

هر دو از ته دل می گوییم

من حرف هایم را تو دروغ هایت را !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند !

حیف از عشق که زیر دست و پاست …

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

اشتباه از من بود

من از کسی انتظار داشتم سکوتم را بفهمد

که حتی فریادم را نشنید !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

به بغضیا هم باید در کمال ناباوری گفت :

عزیز دلم اون خری که تو چشمای من دیدی سایه خودت بود !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

از سرم که بیفتی دست و پای غرورت خواهد شکست !

آن روز درد شکستن را خواهی فهمید

روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

به بعضیا هم باید گفت :

عزیزم یه راست بگو ببینم بلدی !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

اولین بار که گفتی دوستم داری گریه ام گرفت

حالا اگر کسی بگوید دوستم دارد ؛ خنده ام می گیرد !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

به بعضیام باید گفت :

زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ، ﺗﻮ ﺑﺮﺩﯼ …

ﺣﺎﻻ ﻧﻘﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﻢ !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

این روزا به راحتی دروغ می گیم

اما بزرگترین معیارمون برای شروع روابط صداقته

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :

ﺭﻓﺘﻰ ؟

فقط ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ ﺑﺮﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻲ !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

بعضیام حوصلشون که سر میره

خیال میکنن دلشون تنگ شده !

اس ام اس تیکه دار و فاز سنگین شاخ

SMS Significant

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه